Hovedside / Bibliotek /
Meny

Velkommen til høgskolebiblioteket ! 

ÅPNINGSTIDER
undervisningsåret 2014-2015


mandag-torsdag  8 - 19
fredag   8 - 15
lørdag - søndag stengt


NB! Egne tider for jul/nyttår og påske


Kontakt: HiN-bibliotek skranke  

tlf. 76966305

 

HiN-ORIA
 
bibliotekets nye søkeverktøy,
bruk dette når du leter etter
bøker og artikler i fulltekst,
trykte eller elektroniske..

   

 HJELPEMIDLER
informasjonssøk:

Nedenfor finner du noen verktøy
som kan hjelpe deg med å finne,
velge ut, og presentere informa-
sjon du trenger til oppgaven din.


EndNote referanseverktøy er kjøpt
inn til bruk for alle ansatte og
studenter som har behov å
organisere litteraturen som blir
brukt i forbindelse med
hovedoppgave etc..  
Må installeres på den enkelte PC,
snakk m IT-seksjonen 
Kort innføring

 

Lær deg norsk, via Internett!
NoW (Norwegian on the web) er et
gratis, nettbasert kurs i norsk,
utviklet av Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet
(NTNU) i Trondheim.
Biblioteket har også en lærebok
som bygger på det du finner
på nettstedet.


Norskkurs for utenlandske studenter,
med en "Narvik-vri" :  NoWiN!

 

 


SØK & SKRIV:
nettbasert kurs i oppgaveskriving.

SØK & SKRIV avansert
for de som har studert noen år...

VIKO :
veien til informasjonskompetanse
(Hjelp til å skrive en prosjekt-/hovedoppgave) 

Er du på jakt etter en god bok? 
Sjekk Narvik bibliotek
(underetasjen, Narvik rådhus)

 

 

 

 

 


 

 

 Til alle dere studenter og ansatte som befinner dere utenfor høgskolens fysiske område  ("campus"):

For å få tilgang til alle våre elektroniske abonnements- tjenester gjør dere følgende:
Brukerveiledning e-ressurser HiN-bib

Via innlogging med VPN kan du  få tilgang til
alt vi abonnerer på i fulltekst, som om du var
fysisk tilstede på høgskolen.

 

Informasjonsdatabaser i full-text rettet
mot bachelorstudiet Internasjonal
beredskap er tilgjengelig fra bibliotekets
hjemmeside.
Studenter utenfor campus får tilgang
via VPN (se brukerveil. ovenfor)

Business Continuity & Disaster Recovery
Reference Center

Risk management reference center

 
Lurer du på hvor du finner
tilgangen til  de standardene
vi har i fulltekst abonnement?
Den ligger under "Standarder"
i menyen til venstre..
FORSKNINGsdokumentasjon ved HiN

Månedens forskningsartikkel:

Rensaa, Ragnhild J. (2014)
The impact of lecture notes on an
engineering student's  understanding
of mathematical concepts.
The Journal of Mathematical Behaviour
34 (2014), 33-57

Finnes i trykt versjon på biblioteket..

 

CRISTiN (Current Research
Information System in Norway)
Forskningspublikasjoner /
aktiviteter ved norske institusjoner..
Mer informasjon om vitenskapelig produksjon ved Høgskolen i Narvik

 

 

  

 

  


   


"SNARVEIER"

* betalingsbaser,
tilgjengelig fra HiN..


Søk i :

HiN-ORIA
bøker, artikler,
rapporter, tidsskrift..
referanser / fulltekst
 
Erstatter Bibsys-Ask,
som fortsatt er
tilgjengelig, men blir
ikke oppdatert..

HiN-Bibsys Ask

 

Norske aviser

RETRIEVER  *
avisartikler
i fulltekstCRISTIN
Forsknings-
publikasjoner ved
norske institusjoner

 

GOOGLE SCHOLAR
faglig/vitenskaplige
artikler, mye fulltekst

 


Helsefagressurser

HELSEBIBLIOTEKET  *

SveMed+  

Norsk elektronisk
legemidd.håndbok
 

PubMed

CINAHL  *Naturvitenskap /
ingeniørfag

IEEE Explore
tekn-vitenskap.
data/ elektronikk
artikler i fulltekst..

Web of Science
  *

ScienceDirect  *

MatSciNet  *

Springer journals *
 


Elektroniske bøker

SAFARI Books  *
(databøker)

SPRINGER books

(2005-2011 i fulltext,
andre årganger 
med sammendrag)


Generelle kilder

British Library Ex 

Nasjonal-
biblioteket


WorldCat

Lovdata
 
Store Norske
Leksikon (SNL)


Wikipedia

NorArt 
(referanser norske
tidsskriftartikler)


Søkemotorer

Kvasir
Google
Yahoo
 


Telefonkatalogen 

     

 
Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885