Styrker teknologisamarbeid i nord

Det nordnorske teknologisamarbeidet styrkes, gjennom delt eierskap og tilførsel av kapital til Norut Narvik AS.

Publisert 15.04.2014 Les mer
Multisenter – forskningssamarbeid for å bedre psykososial helse etter hjerneslag

Fra 31. mars til 2. april deltok sykepleiere fra UNN Narvik og Narvik kommune, to logopeder og flere forskere fra Universitet i Oslo, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Narvik på et opplæringsseminar i psykososial helse etter hjerneslag.

Publisert 04.04.2014 Les mer
Sterk økning i publikasjonspoeng fra HiN-forskere

Listen over antall vitenskapelige publikasjoner og publikasjonspoeng for UH-sektoren er nå oppdatert på nettsidene til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Høgskolen i Narvik øker poengproduksjonen med hele 40,7%.

Publisert 03.04.2014 Les mer


Les mer om opptak


Flere veier til ingeniørstudier - ta testen!


AS Norske Shell - strategisk samarbeidspartner


Aktivitetskalender

Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885