Hovedside / Ansatteside /
Meny
Velkommen til ansattesiden


Sidene for ansatte er todelte - det er en åpen del samt HR-portalen med intern informasjon. HR-portalen vil i en periode fremover fungere som HiNs intranett.

Du vil ha direkte aksess inn i HR-portalen så lenge du er direkte koblet opp mot HiNs datanettverk, enten via pc på jobb eller via "ekstern pc" knyttet til HiNs datanettverk gjennom VPN. Hvis du ikke er direkte tilknyttet HiNs datanettverk, må du logge på HR-portalen med gitt brukernavn og passord.

 

 

(En intranett løsning med bl.a.

  • Min profil
  • Mine innstillinger med mulighet for personlig tilpasning av brukergrensesnitt
  • Tilpasset informasjon fra ulike datasystemer på HiN
  • Oppslagstavle  osv. 

kommer senere)

 

 


Opprettholder vedtak om fremtidig struktur innenfor høyere utdanning

Styret ved Høgskolen i Narvik besluttet i et ekstraordinært styremøte i dag å opprettholde den prioritet som ligger i vedtaket av 10. desember 2014, som innebærer at Høgskolen i Narvik velger å innlede en prosess med Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, med tanke på en fusjon.

Publisert 30.01.2015 Les mer
Fusjon uten HiN

Styret ved NTNU vedtok i dag at de ønsker å slå universitetet sammen med høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag. Høgskolen i Narvik blir dermed ikke en del av den omtalte flercampusmodellen. NTNU blir med dette Norges største universitet med nærmere 38 000 studenter.

Publisert 28.01.2015 Les mer
Medieomtalt rektor

Arne Erik Holdø er den mest medieomtalte rektoren blant høgskoler i Norge, i følge Khronos uoffisielle kåring.

Publisert 17.01.2015 Les mer

Logg på ansatt
Kvalitetssystem
Timeplan
Oppslagstavle
Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885