Hovedside / Ansatteside /
Meny
Velkommen til ansattesiden


Sidene for ansatte er todelte - det er en åpen del samt HR-portalen med intern informasjon. HR-portalen vil i en periode fremover fungere som HiNs intranett.

Du vil ha direkte aksess inn i HR-portalen så lenge du er direkte koblet opp mot HiNs datanettverk, enten via pc på jobb eller via "ekstern pc" knyttet til HiNs datanettverk gjennom VPN. Hvis du ikke er direkte tilknyttet HiNs datanettverk, må du logge på HR-portalen med gitt brukernavn og passord.

 

 

(En intranett løsning med bl.a.

  • Min profil
  • Mine innstillinger med mulighet for personlig tilpasning av brukergrensesnitt
  • Tilpasset informasjon fra ulike datasystemer på HiN
  • Oppslagstavle  osv. 

kommer senere)

 

 


Studiestart 2014

Tirsdag 12. august inntok hundrevis av nye studenter Høgskolen i Narvik. Nettstudenter og andre som ikke har anledning til å være tilstede ved studiestart kan følge programmet live via streaming eller i opptak her.

Publisert 12.08.2014 Les mer
Forsker på kull

Høgskolen i Narvik forsker i samarbeid med Sintef og Store Norske på kull i Store Norske Spitsbergen Grubekompanis nye kullgruve i Lunckefjell på Svalbard.

Publisert 30.04.2014 Les mer
HiN-forskere med bok innen miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon

I april ble det lansert en ny bok innen miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon. Forfatterne er førstelektor Ole Greger Lillevik og høgskolelektor Lisa Øien ved avdeling for helse og samfunn ved Høgskolen i Narvik.

Publisert 28.04.2014 Les mer

Logg på ansatt
Kvalitetssystem
Timeplan
Oppslagstavle
Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885