Hovedside / Ansatteside /
Meny
Velkommen til ansattesiden


Sidene for ansatte er todelte - det er en åpen del samt HR-portalen med intern informasjon. HR-portalen vil i en periode fremover fungere som HiNs intranett.

Du vil ha direkte aksess inn i HR-portalen så lenge du er direkte koblet opp mot HiNs datanettverk, enten via pc på jobb eller via "ekstern pc" knyttet til HiNs datanettverk gjennom VPN. Hvis du ikke er direkte tilknyttet HiNs datanettverk, må du logge på HR-portalen med gitt brukernavn og passord.

 

 

(En intranett løsning med bl.a.

  • Min profil
  • Mine innstillinger med mulighet for personlig tilpasning av brukergrensesnitt
  • Tilpasset informasjon fra ulike datasystemer på HiN
  • Oppslagstavle  osv. 

kommer senere)

 

 


Multisenter – forskningssamarbeid for å bedre psykososial helse etter hjerneslag

Fra 31. mars til 2. april deltok sykepleiere fra UNN Narvik og Narvik kommune, to logopeder og flere forskere fra Universitet i Oslo, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Narvik på et opplæringsseminar i psykososial helse etter hjerneslag.

Publisert 04.04.2014 Les mer
Sterk økning i publikasjonspoeng fra HiN-forskere

Listen over antall vitenskapelige publikasjoner og publikasjonspoeng for UH-sektoren er nå oppdatert på nettsidene til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Høgskolen i Narvik øker poengproduksjonen med hele 40,7%.

Publisert 03.04.2014 Les mer
Professoropprykk innen informatikk

Arne Lakså har blitt utnevnt til professor i informatikk med spesialområde geometrisk modellering. Det er med stolthet at vi gratulerer den nyutnevnte professoren!

Publisert 25.03.2014 Les mer

Logg på ansatt
Kvalitetssystem
Timeplan
Oppslagstavle
Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885