Hovedside / Er student / Eksamensdatoer /
Meny
Eksamensdatoer

Her finner du eksamensoversikten for høsten 2014. Sjekk i Studentweb at du er oppmeldt i de emnene du skal ha eksamen i. I utdanningsplan del 2 melder du deg selv til vurdering.

Listen blir fortløpende oppdatert med både emner og eksamensdatoer. NB punkter merket med (*) har flyttet dato.

Tips: For å lettere finne frem i dokumentet kan du bruke din nettlesers søkefunksjon. Trykk Ctrl+F, skriv så inn f.eks emnekode eller emnenavn og trykk Enter. Kontinuasjoner melder du deg også til via Studentweb.

 

DatoEmnekode EmnenavnVurderingsordning
01.09.14 – kont BIB1005   Geofysikk 3 timer Fjelldal
08.09.14 – kont HSY4301   Mikrobiologi og infeksjonssykdommer 2 timer – kl. 1300
22.09.14 STE6213 P2 Computer Intergrated Man. and virt. Manu. Project
23.09.14 ITE1886 S1 Avansert elektronikk 3 timer
25.09.14 ITE1886 S2 Ekstrem elektronikk 3 timer
06.-20-10.14 kl. 1200 BIB3002   Samordnet øvelse Hjemme 
07.10.14 HSY4301 S1 Hygiene 3 timer
10.10.14 SMN6191   Numerical Methods 3 hours
10.10.14 SAD6211 S1 Innovation and  Management 3 hours
13.10. kl. 1000 – 16.10 kl. 1000 ØAD2010   Innkjøp og logistikk Hjemme 72 timer
13.10.14 STE6305   Project management 3 hours
13.10.14 STE6385   Renewable Energy 3 hours
13.-20.10.14 – kont BIB1007   Innføring I metode Hjemme
14.10.14 STE6215   Control Engineering 1 3 hours
14.10.14 STE6302 S1 Embedded system 3 hours 
15.10.14 STE6274   Computer Game Design Oral exam
15.10.14 STE6249 2 Virtual reality/ Graphics/Animation Project + oral exam
15.10.14 STE6271   Manufacturing Logistics 3 hours
15.10.14 STE6301 S1 Structural analysis in engineering - At the exam you will submit the hand-in-assignments in two copies– candidatenumbers 3 hours
15.10.14 – KONT HSY4404 OBL2 Medikamentregning 3 timer
15.10.14 – KONT HSy4303   Medikamentregning (eksterne) 3 timer
16.10.14 STE6232   ENØK 3 timer
16.10.14 STE6286   Stability and reliability in power systems 3 hours
16.10.14  NB STE6251   Spacecraft Control 3 hours
17.10.14 SMN6190   Linear Algebra II 4 hours
17.10.14 ØAD1024   Logistikkbedrifter og  transportlogistikk 3 timer
17.10.14 STE6213 S1 Computer Intergrated Man. and virt. Manu. 3 hours
17.10.14 SMN6194 S1 Heat transfer/Varmelære 3 hours
17.10.14 STE6242   Virtuell prototyping Project + oral exam
20.10.14 STE6239   Simulation Project
20.11.14 ITE1879 P Prosjektoppgave VA II  Prosjekt
23.10.14 HSY4404 S Sykepleie med sykdomslære og farmakologi 6 timer
24.10.14 STE6233 P Drift, vedlikehold og ombygging – prosjekt nr. 1 Prosjekt
06.11.14 HSY4406 S Sykepleie med sykdomslære, farmakologi og habilitering til barn og ungdom 5 timer
17.-19.11.14 HSY4403   Sykepleiens vitenskapelig grunnlag, historie og yrkesetikk Hjemme
21.11.14 STE6233 P2 Drift, vedlikehold og ombygging – prosjekt nr. 2 Prosjekt
21.11.14 IGR1609 L Ingeniørfaglig arbeidsmetode EL Lab.oppgaver
21.11.14 ITE1846 M2 Mikrokontroller Mappe
27.11.14 ITE1902   Vegplanlegging og vegteknologi 5 timer
28.11.14 ITE1897   Rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner 5 timer
28.11.14 ØAD2009 S1 Finansregnskap med analyse 3 timer
28.11.14 IGR1611 S Ingeniørfaglig arbeidsmetode BY Gruppeprosjekt
28.11.14 IGR1611 T Ingeniørfaglig arbeidsmetode BY Tegnearbeid
28.11.14 IGR1610 P Ingeniørfaglig arbeidsmetode MA/PT Gruppeprosjekt
28.11.14 IGR1610 T Ingeniørfaglig arbeidsmetode MA/PT Tegnearbeid
28.11.14 IGR1609 S Ingeniørfaglig arbeidsmetode EL Gruppeprosjekt
28.11.14 IGR1608 S Ingeniørfaglig arbeidsmetode DT Gruppeprosjekt
28.11.14 ITE1880 M2 Landmåling 3 Mappe
31.10.-28.11.14 ITE1899 H BIM – hjemmeeksamen Hjemme
01.12.14 – kl. 1215 BIB2005   Miljø og sårbarhet 3 timer Fjelldal
01.12.14 ITE1879 S VA II 3 timer
02.12.14 ØAD2002   Industrimarkedsføring Gruppe/muntlig
02.12.14 IGR1613 S2 Fysikk 2 3 timer
03.12.14 ØAD1004 100 Grunnleggende matematikk – del 1 3 timer
03.12.14 ITE1874 S2 Videregående stål- og trekonstruksjoner – del 2 Trekonstruksjoner 3 timer
04.12.14 ITE1874 S1 Videregående stål- og trekonstruksjoner – del 1 Stålkonstruksjoner 3 timer
04.12.14 ITE1898 S1 Videregående stål- og betongkonstruksjoner – del 1 Stålkonstruksjoner 3 timer
04.12.14 ØAD2004   Driftsregnskap 3 timer
05.12.14 ITE1855   Statikk, dynamikk og konstruksjonslære 5 timer
05.12.14 ITE1815   Mekanikk 2 5 timer
08.12.14 ITE1904   Tunneldriving og sprengningsteknologi 5 timer
08.12.14 – kl. 1215 BIB3001   Anvendt forskningsmetode 3 timer Fjelldal
08.-15.12.14 BIB2003   Mennesker i ekstreme miljø Hjemme
08.12.14 ØAD2001   Samfunnsøkonomi – makro 3 timer
08.12.14 ITE1898 S2 Videregående stål- og betongkonstruksjoner – del 2 Betongkonstruksjoner 3 timer
09.12.14 ØAD1009 1 Grl. statistikk og samf.vit.metode – del 1 Statistikk  3 timer
09.12.14 IGR1602 S2 Statistikk 3 timer
09.12.14 ITE1803 S Programmering 3 – del 2 Statistikk 3 timer
10.12.14 ITE1803 M Programmering 3 Mappe
10.12.14 ØAD1003 S1 Markedsføringsledelse 3 timer
10.12.14 ITE1880 S Landmåling 2 3 timer
10.12.14 ITE1880 M Landmåling 2 Mappe
10.12.14 ITE1840   Energi og miljø 5 timer
12.12.14 ØAS2003   Investering/finansiering/budsjettering 5 timer
12.12.14 STE6227   Bygningsmateriallære 3 hours
12.12.14 STE6234   Bygningsteknologi i kaldt klima Project
12.12.14 SMN6200 P1 Fluid Mechanics/ Strømningslære/simuleringer Project
12.12.14 STE6282   Power Systems 1 3 hours
12.12.14 SMN6192   Game- and Graph Theory/Discrete Mathematics 3 hours
12.12.14 SMN6195   Complex Analysis - At the exam you deliever the project in one ex. – as a part of the exam 3 hours
12.12.14 STE6287   Operation and control of electric power systems/Drift og kontroll av elkraftsystemer 3 hours
12.12.14 SMN6201   Analytic Computations 3 hours
12.12.14 ØAD1018   ERP-systemer Mappe
12.12.14 IGR1603 S1 Matematikk 3 3 timer
15.12.14 ØAD1019   Bedriftsøkonomisk analyse med grunnleggende regnskap 5 timer
15.12.14 SMN6196 S2 Operation  Research 1 4 hours
15.12.14 ØAD1014   Operasjonsanalyse 3 timer
15.12.14 ITE1854 S1 Ingeniørgeologi og geoteknikk 4 timer
16.12.14 STE6255   Project – M-EL Project and oral exam
16.12.14 SMN6197   Fluid Mechanics 3 hours
16.12.14 SMN6200 S1 Fluid Mechanics/ Strømningslære/simuleringer 3 hours
16.12.14 HSY4300   Anatomi, fysiologi og biokjemi 5 timer
16.12.14 STE6218   Computer Technology 3 hours
16.12.14 STE6222 S1 Mechanics of Composite Materials 3 hours
16.12.14 STE6222 P Mechanics of Composite Materials – Hand-in-assignments - Hand-in assignment delivered in two paper copies at the occasion of the written exam Hand-in-assignment
16.12.14 ITE1873 S1 Samvirkekonstruksjoner 3 timer
17.12.14 ITE1873 S Statikk 3 timer
17.12.14 IGR1600   Matematikk 1 5 timer
17.12.14 STE6246 2 Knowledge-based systems (KBS)/ Kunstig intelligens Project
17.12.14 STE6210   Robotics in manufacturing systems Oral exam
18.12.14 STE6225   El. Machines and Power Electronics 2 Project and oral exam
18.12.14 STE6228   Innemiljø 3 hours
18.12.14 STE6270   Bygningsprosjektering Project and oral exam
18.12.14 STE6233   Drift, vedlikehold og ombygging 3 hours
18.12.14 STE6216   Control Engineering 2 3 hours 
18.12.14 ØAD1017 S1 Kvalitetsledelse 3 timer
18.12.14 STE6295   Optical Remote Sensing 3 hours 
18.12.14 SMN6203   PDE and the finite element method - At the exam you will submit three projects in one copy each as part of the exam. 3 hours
18.12.14 STE6289   Modern Materials and Computations - Project must be delivered with the exam – cand.no – NO names 3 hours
02.-16.01.15 BIB3005 S Kriser og katastrofer I psykososialt perspektiv Hjemme
07.01.15 ITE1899 M1 Tekniske installasjoner BYGG Mappe
07.01.15 ITE1876 M1 Tekniske installasjoner BYGG Mappe
07.01.15 ITE1876 M2 Tekniske installasjoner ANLEGG Mappe
19.-26.01.15 BIB3003   Oljevernledelse Hjemme

 
Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885