Hovedside / Er student / Eksamensdatoer /
Meny
Eksamensdatoer

Her finner du eksamensoversikten for høsten 2014. Sjekk i Studentweb at du er oppmeldt i de emnene du skal ha eksamen i. I utdanningsplan del 2 melder du deg selv til vurdering.

Listen blir fortløpende oppdatert med både emner og eksamensdatoer. NB punkter merket med (*) har flyttet dato.

Tips: For å lettere finne frem i dokumentet kan du bruke din nettlesers søkefunksjon. Trykk Ctrl+F, skriv så inn f.eks emnekode eller emnenavn og trykk Enter. Kontinuasjoner melder du deg også til via Studentweb.

 

DatoEmnekode EmnenavnVurderingsordning
01.09.14 – kont BIB1005   Geofysikk 3 timer Fjelldal
08.09.14 – kont HSY4301   Mikrobiologi og infeksjonssykdommer 2 timer – kl. 1300
22.09.14 STE6213 P2 Computer Intergrated Man. and virt. Manu. Project
23.09.14 ITE1886 S1 Avansert elektronikk 3 timer
25.09.14 ITE1886 S2 Ekstrem elektronikk 3 timer
25.09.14  - kl. 1600 SAD6211 P Innovation and Management - project Project
26.09.14 ITE1833 S1 Mineralogieksamen i lab 1 time
06.-20-10.14 kl. 1200 BIB3002   Samordnet øvelse Hjemme 
07.10.14 HSY4301 S1 Hygiene 3 timer
10.10.14 SMN6191   Numerical Methods 3 hours
10.10.14 SAD6211 S1 Innovation and  Management 3 hours
13.10. kl. 1000 – 16.10 kl. 1000 ØAD2010   Innkjøp og logistikk Hjemme 72 timer
13.10.14 STE6305   Project management 3 hours
13.10.14 STE6385   Renewable Energy 3 hours
13.-20.10.14 – kont BIB1007   Innføring I metode Hjemme
14.10.14 STE6215   Control Engineering 1 3 hours
14.10.14 STE6302 S1 Embedded system 3 hours 
15.10.14 STE6274   Computer Game Design Oral exam
15.10.14 STE6249 2 Virtual reality/ Graphics/Animation Project + oral exam
15.10.14 STE6271   Manufacturing Logistics 3 hours
15.10.14 STE6301 S1 Structural analysis in engineering - At the exam you will submit the hand-in-assignments in two copies– candidatenumbers 3 hours
15.10.14 – KONT HSY4404 OBL2 Medikamentregning 3 timer
15.10.14 – KONT HSY4303   Medikamentregning (eksterne) 3 timer
16.10.14 STE6232   ENØK 3 timer
16.10.14 STE6286   Stability and reliability in power systems 3 hours
16.10.14  NB STE6251   Spacecraft Control 3 hours
17.10.14 SMN6190   Linear Algebra II 4 hours
17.10.14 ØAD1024   Logistikkbedrifter og  transportlogistikk 3 timer
17.10.14 STE6213 S1 Computer Intergrated Man. and virt. Manu. 3 hours
17.10.14 SMN6194 S1 Heat transfer/Varmelære 3 hours
17.10.14 STE6242   Virtuell prototyping Project + oral exam
20.10.14 STE6239   Simulation Project
20.11.14 ITE1879 P Prosjektoppgave VA II  Prosjekt
23.10.14 HSY4404 S Sykepleie med sykdomslære og farmakologi 6 timer
24.10.14 STE6233 P Drift, vedlikehold og ombygging – prosjekt nr. 1 Prosjekt
24.10.14 ITE1868   Introduksjon til fornybar energi Mappe
31.10.14 -  endret dato ITE1849 S Satelittfjernmåling og bildebehandling 5 timer
06.11.14 HSY4406 S Sykepleie med sykdomslære, farmakologi og habilitering til barn og ungdom 5 timer
14.11.14 ITE1628 P Lavspente elektriske installasjoner – prosjekt Prosjekt
14.11 og 05.12.14 ITE1851 A Digital og mobil kommunikasjon Assignments
17.-19.11.14 HSY4403   Sykepleiens vitenskapelig grunnlag, historie og yrkesetikk Hjemme
21.11.14 STE6233 P2 Drift, vedlikehold og ombygging – prosjekt nr. 2 Prosjekt
21.11.14 IGR1609 L Ingeniørfaglig arbeidsmetode EL Lab.oppgaver
21.11.14 ITE1846 M2 Mikrokontroller Mappe
21.11.14 ITE1814 A Energiteknikk – assignments Oppgaver
21.11.14 - kont ITE1830   Olje og gass design MAPPE
21.11.14 ITE1850 P Instrumentering og prosessovervåking – prosjektoppgave Prosjekt
24.11.14 ITE1851 P Digital og mobil kommunikasjon Prosjekt
27.11.14 ITE1902   Vegplanlegging og vegteknologi 5 timer
27.11.14 ITE1833 S2 Mineralogi og mineralprosessing 5 timer
27.11.14 ITE1814 S1 Energiteknikk – skriftlig eksamen 3 timer
28.11.14 ITE1897   Rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner 5 timer
28.11.14 ØAD2009 S1 Finansregnskap med analyse 3 timer
28.11.14 IGR1611 S Ingeniørfaglig arbeidsmetode BY Gruppeprosjekt
28.11.14 IGR1611 T Ingeniørfaglig arbeidsmetode BY Tegnearbeid
28.11.14 IGR1610 P Ingeniørfaglig arbeidsmetode MA/PT Gruppeprosjekt
28.11.14 IGR1610 T Ingeniørfaglig arbeidsmetode MA/PT Tegnearbeid
28.11.14 IGR1609 S Ingeniørfaglig arbeidsmetode EL Gruppeprosjekt
28.11.14 IGR1608 S Ingeniørfaglig arbeidsmetode DT Gruppeprosjekt
28.11.14 ITE1608 S2 Ingeniørfaglig arbeidsmetode DT 3 timer skriftlig
28.11.14 ITE1880 M2 Landmåling 3 Mappe
28.11.14 ITE1896   Trainee Project – praksisrapport Rapport
31.10.-28.11.14 ITE1899 H BIM – hjemmeeksamen Hjemme
01.12.14 – kl. 1215 BIB2005   Miljø og sårbarhet 3 timer Fjelldal
01.12.14 ITE1879 S VA II 3 timer
01.12.14 IGR1603 S2 Del 2 Kjemi 3 timer
01.12.14 ITE1847 S1 PLS og PC-basert måling og styring – del 1 PLS 3 timer
02.12.14 ØAD2002   Industrimarkedsføring Gruppe/muntlig
01.-08.12.14 – kont BIB1001   Nordområdekunnskap 1 Hjemme
01.12.14 ITE1837 S1 PLS og automatiseringsteknikk – del 1 PLS 3timer
02.12.14 IGR1613 S2 Fysikk 2 3 timer
03.12.14 ITE1837 S2 PLS og automatiseringsteknikk – del 2 AutoCAD og ElCAD 3timer pc
03.12.14 ØAD1004 100 Grunnleggende matematikk – del 1 3 timer
03.12.14 ITE1874 S2 Videregående stål- og trekonstruksjoner – del 2 Trekonstruksjoner 3 timer
03.12.14 YGR1600 S1 Teknisk språkføring – ENGELSK 4 timer
03.12.14 ITE1810   Internettapplikasjoner 1  Mappe
04.12.14 ITE1874 S1 Videregående stål- og trekonstruksjoner – del 1 Stålkonstruksjoner 3 timer
04.12.14 ITE1898 S1 Videregående stål- og betongkonstruksjoner – del 1 Stålkonstruksjoner 3 timer
04.12.14 ØAD2004   Driftsregnskap 3 timer
04.12.14 IGR1603 S1 Del 1 Fysikk 3 timer
04.12.14 ITE1847 S2 PLS og PC-basert måling og styring – del 1 PC-basert måling og styring 3 timer pc
04.12.14 ITE1806   Datakommunikasjon og sikkerhet 5 timer
05.12.14 ITE1850 S Instrumentering og prosessovervåking 3 timer
05.12.14 ITE1855   Statikk, dynamikk og konstruksjonslære 5 timer
05.12.14 ITE1815   Mekanikk 2 5 timer
05.12.14 ITE1628 S2 Lavspente elektriske installasjoner 3 timer
08.12.14 ITE1904   Tunneldriving og sprengningsteknologi 5 timer
08.12.14 – kl. 1215 BIB3001   Anvendt forskningsmetode 3 timer Fjelldal
08.-15.12.14 BIB2003   Mennesker i ekstreme miljø Hjemme
08.12.14 ØAD2001   Samfunnsøkonomi – makro 3 timer
08.12.14 ITE1898 S2 Videregående stål- og betongkonstruksjoner – del 2 Betongkonstruksjoner 3 timer
08.12.14 ITE1885 S2 Analog og digital elektronikk – del 2 Analog elektronikk 3 timer
08.12.14 ITE1884 S1 Energieffektivisering og fjernvarmeanlegg 5 timer
08.12.14 ITE1838 S1 Grunnleggende elektronikk 3 timer
08.12.14 ITE1828   Kjemiteknikk og statistisk prosesskontroll 5 timer
08.12.14 ØAD1023   Grunnleggende data for øk.adm. MAPPE
08.12.14 ITE1808   Spilldesign og 3D modellering MAPPE
08.12.14 ITE1804   Operativsystemer og tjenestedrift MAPPE
08.12.14 ITE1811   Webapplikasjoner 2 MAPPE
09.12.14 ØAD1009 1 Grl. statistikk og samf.vit.metode – del 1 Statistikk 3 timer
09.12.14 IGR1602 S2 Statistikk 3 timer
09.12.14 ITE1803 S Programmering 3 – del 2 Statistikk 3 timer
10.12.14 ITE1803 M Programmering 3 Mappe
10.12.14 ØAD1003 S1 Markedsføringsledelse 3 timer
10.12.14 ITE1880 S Landmåling 2 3 timer
10.12.14 ITE1880 M Landmåling 2 Mappe
10.12.14 ITE1840   Energi og miljø 5 timer
10.12.14 ITE1821 S Subsea/piping 5 timer
10.12.14 ITE1841 S Systemdrift og vern 5 timer
10.12.14 ITE1848   Romfysikk og astronomi 5 timer
10.12.14 ITE1809   Datamaskingrafikk og spillprogrammering MAPPE
11.12.14 ITE1885 S1 Analog og digital elektronikk – del 1 Digitale kretser 3 timer
11.12.14 YGR1602 S1 Teknisk realfag – del 1 Hammerfest og Glomfjord 5 timer
11.12.14 YGR1601 S1 Teknisk realfag – del 1 5 timer
12.12.14 ØAS2003   Investering/finansiering/budsjettering 5 timer
12.12.14 STE6227   Bygningsmateriallære 3 hours
12.12.14 STE6234   Bygningsteknologi i kaldt klima Project
12.12.14 SMN6200 P1 Fluid Mechanics/ Strømningslære/simuleringer Project
12.12.14 STE6282   Power Systems 1 3 hours
12.12.14 SMN6192   Game- and Graph Theory/Discrete Mathematics 3 hours
12.12.14 SMN6195   Complex Analysis - At the exam you deliever the project in one ex. – as a part of the exam 3 hours
12.12.14 STE6287   Operation and control of electric power systems/Drift og kontroll av elkraftsystemer 3 hours
12.12.14 SMN6201   Analytic Computations 3 hours
12.12.14 ØAD1018   ERP-systemer Mappe
12.12.14 IGR1603 S1 Matematikk 3 3 timer
15.12.14 ØAD1019   Bedriftsøkonomisk analyse med grunnleggende regnskap 5 timer
15.12.14 SMN6196 S2 Operation  Research 1 3 hours
15.12.14 ØAD1014   Operasjonsanalyse 3 timer
15.12.14 ITE1854 S1 Ingeniørgeologi og geoteknikk 4 timer
15.12.14 ITE1903 P Surface mining – prosjektrapport Prosjekt
15.12.14 – kont. ITE1559   Grunnleggende romteknologi 3 timer
15.12.14 ITE1843   Grunnleggende romteknologi og romsystemer 5 timer
16.12.14 ITE1823   Driftsstyring og vedlikehold 5 timer
16.12.14 STE6255   Project – M-EL Project and oral exam
16.12.14 SMN6197   Fluid Mechanics 3 hours
16.12.14 SMN6200 S1 Fluid Mechanics/ Strømningslære/simuleringer 3 hours
16.12.14 HSY4300   Anatomi, fysiologi og biokjemi 5 timer
16.12.14 STE6218   Computer Technology 3 hours
16.12.14 STE6222 S1 Mechanics of Composite Materials 3 hours
16.12.14 STE6222 P Mechanics of Composite Materials – Hand-in-assignments - Hand-in assignment delivered in two paper copies at the occasion of the written exam Hand-in-assignment
16.12.14 ITE1873 S1 Samvirkekonstruksjoner 3 timer
16.12.14 ITE1903 S Surface mining 4 timer
16.12.14 STE6270   Bygningsprosjektering Project and oral exam
16.12.14 ITE1883 S Vindteknologi 5 timer
16.12.14 ITE1851 S Digital og mobil kommunikasjon 3 timer
17.12.14 ITE1873 S2 Statikk 3 timer
17.12.14 IGR1600   Matematikk 1 5 timer
17.12.14 STE6246 2 Knowledge-based systems (KBS)/ Kunstig intelligens Project
17.12.14 STE6210   Robotics in manufacturing systems Oral exam
18.12.14 STE6225   El. Machines and Power Electronics 2 Project and oral exam
18.12.14 STE6228   Innemiljø 3 hours
18.12.14 STE6233   Drift, vedlikehold og ombygging 3 hours
18.12.14 STE6216   Control Engineering 2 3 hours 
18.12.14 ØAD1017 S1 Kvalitetsledelse 3 timer
18.12.14 STE6295   Optical Remote Sensing 3 hours 
18.12.14 SMN6203   PDE and the finite element method - At the exam you will submit three projects in one copy each as part of the exam. 3 hours
18.12.14 STE6289   Modern Materials and Computations - Project must be delivered with the exam – cand.no – NO names 3 hours
18.12.14 ITE1838 PM1 Strømrettere og transformatorer Prosjekt/muntlig
18.12.14 ITE1820 M Design og strukturell analyse Mappe
02.-16.01.15 BIB3005 S Kriser og katastrofer I psykososialt perspektiv Hjemme
06.01.15 ITE1877   Drift og vedlikehold av veger og gater MAPPE
07.01.15 ITE1899 M1 Tekniske installasjoner BYGG Mappe
07.01.15 ITE1876 M1 Tekniske installasjoner BYGG Mappe
07.01.15 ITE1876 M2 Tekniske installasjoner ANLEGG Mappe
12.01.15 – kl. 1215 BIB2001   Risiko og risikostyring 3 timer Fjelldal
19.-26.01.15 BIB3003   Oljevernledelse Hjemme

 
Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885