Hovedside / Er student / Eksamensdatoer /
Meny
Eksamensdatoer

Her finner du eksamensoversikten for våren 2015. Sjekk i Studentweb at du er oppmeldt i de emnene du skal ha eksamen i. I utdanningsplan del 2 melder du deg selv til vurdering.

Listen blir fortløpende oppdatert med både emner og eksamensdatoer. NB punkter merket med (*) har flyttet dato.

Tips: For å lettere finne frem i dokumentet kan du bruke din nettlesers søkefunksjon. Trykk Ctrl+F, skriv så inn f.eks emnekode eller emnenavn og trykk Enter. Kontinuasjoner melder du deg også til via Studentweb.

 

DatoEmnekode EmnenavnVurderingsordning
30.07.15 – kont IGR1605   Entreprenørskap, økonomi og organisasjon 5 timer
30.07.15 – kont ITE1845   Kommunikasjonsteknikk 5 timer
30.07.15 – kont ITE1888   Konstruksjonselementer, standarder og kvalitetsstyring 5 timer
30.07.15 – kont ITE1832 S1 Del 1 Solcelleteknologi 3 timer
30.07.15 – kont ITE1905 S2 Del 1 Solcelleteknologi 3 timer
30.07.15 – kont ITE1826   Kjemi for prosess 3 timer
31.07.15 – re-exam STE6295   Optical Remote Sensing 3 hours
31.07.15 – re-exam STE6256   Instrumentation and measuring systems 3 hours
31.07.15 – kont IGR1603 S2 Fysikk/kjemi – del 2 KJEMI 3 timer
31.07.15 – kont ITE1854   Ingeniørgeologi og geoteknikk 4 timer
31.07.15 – kont ITE1816   Hydrauliske maskinsystemer og oljehydraulikk 5 timer
31.07.15 – kont ITE1827 S1 DEL 1 lineære SYSTEMER 3 timer
31.07.15 – kont ØAD1004 100 Grunnleggende matematikk – del 1  3 timer
03.08.15 – re-exam SMN6192   Game and Graph Theory/Discrete Mathematics  3 hours
03.08.15 – re-exam STE6218   Computer Technology 3 hours
03.08.15 – re-exam STE6236   Theory of Elasticity 3 hours
03.08.15 – kont IGR1603 S1 Fysikk/kjemi – del 1 FYSIKK 3 timer
03.08.15 – kont STE6293   Brannteknikk 3 timer
03.08.15 – kont FHO9029   NORSK – forkurs 5 timer
03.08.15 – re-exam STE6303   Power System 2 3 hours
04.08.15 – re-exam STE6216   Control Engineering 1 3 hours
04.08.15 – re-exam STE6282   Power system 1 3 hours
04.08.15 – kont BIB2001   Risiko og risikostyring 3 timer – Arr. i Narvik
04.08.15 – kont ØAD1004 200 Grunnleggende matematikk – del 2 5 timer
04.08.15 – kont ITE1900   Programmering 1 5 timer
04.08.15 – kont ITE1885 S2 Del 2 Analog elektronikk 3 timer
04.08.15 – kont ITE1838 S1 Del 1 Grunnleggende elektronikk 3 timer
04.08.15 – kont ITE1828   Kjemiteknikk og statistisk prosesskontroll 5 timer
04.08.15 – kont ITE1852   Mekanikk og fluidmekanikk 5 timer
04.08.15 – kont ITE1852 S1 Del 1 Mekanikk 3 timer
04.08.15 – kont ITE1812 S1 Del 1 Mekanikk 1 3 timer
04.08.15 – kont ITE1852 S2 Del 2 Fluidmekanikk 3 timer
05.08.15 – re-exam SMN6191   Numerical  Methods 3 hours
05.08.15 – re-exam STE6207   Quality Management and improvement 3 hours
05.08.15 – kont IGR1600   Matematikk 1 5 timer
05.08.15 – kont IGR1518   Matematikk 1 – 3 termin 5 timer
05.08.15 – re-exam STE6219   Discrete-time signal processing 3 hours
05.08.15 – kont FHO9027   FYSIKK – forkurs 5 timer
05.08.15 - kont ØAD1019   Bed.øk. analyse med grl. regnskap 5 timer
05.08.15 – kont EGR9025   Norsk og samfunnsfag for utenlandske studenter 6 timer
05.08.15 – kont ITE1861 S2 Del 2 Videregående VA-teknikk 3 timer
05.08.15 – kont ITE1829 S1 Del 1 Innføring i prosessteknologi 3 timer
06.08.15 – re-exam SMN6197   Fluid Mechanics/Strømningslære 3 hours
06.08.15 – re-exam SMN6200   Fluid Mechanics/Strømningslære/simuleringer 3 hours
06.08.15 – re-exam STE6216   Control Engineering 2 3 hours
06.08.15 – re-exam STE6217   Electrical Machines and Power Electronics 1 3 hours
06.08.15 – kont BIB2005 S1 Miljø og sårbarhet 3 timer – Arr. i Narvik
06.08.15 – kont IGR1601   Matematikk 2 5 timer
06.08.15 – kont YGR1600 S2 Teknisk språkføring – del 2 NORSK 4 timer
06.08.15 – kont ØAD1005 1 Samfunnsøkonomi - mikro 3 timer
06.08.15 – kont ITE1829 S2 Del 2 Elektronikk for prosess 3 timer
07.08.15 – re-exam SMN6194   Heat Transfer/Varmelære 3 hours
07.08.15 – re-exam STE6228   Innemiljø 3 timer
07.08.15 – re-exam SMN6190   Linear algebra 2 4 hours
07.08.15 – kont IGR1602 S2 Beregn.orientert programmering – del 2 STATISTIKK 3 timer
07.08.15 – kont ITE1803 S Progr. 3 – del 2 STATISTIKK 3 timer
07.08.15 – kont ØAD1009 1 Grl. statistikk of samf.vit. metode – del 1 STATISTIKK 3 timer
07.08.15 – kont ØAD1007   Forretningsengelsk 4 timer
07.08.15 – kont ITE1839   Elektriske anlegg og høgspenningsteknikk 5 timer
07.08.15 – kont FHO9026   MATEMATIKK - forkurs 5 timer
10.08.15 – re-exam STE6220   Object-oriented Programming 3 hours
10.08.15 – kont YGR1601 S2 Teknisk realfag – del 2  3 timer
10.08.15 – kont YGR1602 S2 Teknisk realfag H&G – del 2 5 timer
10.08.15 - kont ITE1906   Byggadministrasjon og prosjektstyring 5 timer
10.08.15 – kont ITE1855   Statikk, dynamikk og konstruksjon 5 timer
10.08.15 – kont ITE1827 S2 Del 2 Reguleringsteknikk 3 timer
10.08.15 – kont IGR1608 S2| Ingeniørfaglig arbeidsmetode B-DT 3 timer
10.08.15 – kont HSY4301 S2 Mikrobiologi og infeksjonssykdommer 2 timer
10.08.15 – kont HSY4402   Grl. Sykepleie med sykdomslære og farmakologi tileldre 6 timer
11.08.15 – kont ITE1835   Elektrisitetslære 5 timer
11.08.15 – kont ITE1856   Konstruksjonsteknikk 5 timer
11.08.15 – kont ITE1835 S1 E-lære – AC-kretser 3 timer
11.08.15 – kont ITE1863   Anvendt bergmekanikk 5 timer
11.08.15 – kont ITE1832 S2 Del 2 Vakuumteknologi 3 timer
11.08.15 – re-exam STE6292   Supply Chain Management Project/oral exam
17.08.15 – re-exam STE6210   Robotics in manufacturing systems Oral exam kl. 0830
26.08.15 – kont IGR1602 S1 Beregningsorientert programmering – del 1 Programmering eTest 1,5 timer
26.08.15 – kont ØAD2008 S1 IT-baserte styringssystemer eTest
07.09.15 – kont HSY4404 OBL2 Medikamentregning 3 timer
05.-09.10.15 BIB3002   Samordnet øvelse Deltakelse/rapport
18.09.15 SMN6194 P Heat Transfer/Varmelære Mini project
20.09.15 STE6214   Project – Virtual Manufackturing Project
25.09.15 SAD6211 P Innovation and management - project Prosjekt
30.09.15 STE6305 A Project management – individual Assignments Assignments
06.10.15 HSY4301 1 Hygiene 3 timer
09.10.15 SAD6211 S1 Innovation and management 3 hours
09.10.15 STE6301 S1 Structural analysis in engineering 3 hours + reports
10.10.15 STE6305 GP Project management – group project Gruppeprosjekt
12.10.15 SMN6190   Linear Algebra II 4 hours
12.10.15 STE6239   Simulation Project
12.10.15 STE6225   El. Machines and Power Electronics 2 Project/oral exam
13.10.15 STE6251   Spacecraft control 3 hours
13.10.15 STE6242   Virtuell prototyping Project/oral exam
13.10.15 – re-exam STE6238   Geometric Modelling 3 hours
13.10.15 STE6249 2 Virtual reality/Graphics/Animation Oral exam
14.10.15 STE6274   Computer Game Design/Dataspilldesign Oral exam
14.10.15 STE6215   Control Engineering 1 3 hours
14.10.15 SMN6194   Heat Transfer/Varmelære 3 hours
14.10.15 STE6306   Operation Research 2 Project
16.10.15 SMN6191   Numerical Methods 3 hours
16.10.15 STE6232   ENØK 3 timer
16.10.15 STE6302 S1 Embedded systems – written exam 3 hours
16.10.15 STE6285   Renewable energy 3 hours
16.10.15 STE6207   Quality Management and improvement 3 hours
19.10.15 STE6302 L1 Embedded systems – lab works Lab
19.10-23.10.15 HSY4407   Sosiologi og sosialantropologi Gruppe/hjemme
19.10-16.11.15 - utsatt HSY4409   Bacheloroppgave i sykepleie Hjemme
22.10.15 HSY4404   Sykepleie og sykdomslære med farmakologi til akutt somatisk og psykisk syke 6 timer
05.11.15 HSY4406   Sykepleie og sykdomslære med farmakologi og rehab. til barn og ungdom 5 timer
07.12.15 BIB3001   Anvendt forskningsmetode 3 timer på Fjelldal
07.12.15 STE6234 S1 Prosjekt – Bygningsteknologi I kaldt klima Prosjekt
08.-22.11.15 BIB3005   Kriser og katastrofer i psykososialt perspektiv Hjemme
16.-18.11.15  HSY4403   Sykepleiens vitenskapelige grunnlag, historie og yrkesetikk Hjemme
11.12.15 SMN6197   Strømningslære/Fluid Mechanics 3 hours
15.12.15 STE6227   Bygningsmateriallære 3 timer
15.12.15 STE6270   Bygningsprosjektering Prosjekt/muntlig
17.12.15 HSY4300   Anatomi, fysiologi og biokjemi 5 timer
17.12.15 STE6233 S1 Drift/vedlikehold/ombygging av bygninger 3 timer
18.12.15 STE6228   Innemiljø 3 timer
03.-17.01.16 BIB3003   Oljevernledelse Hjemme

 
Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885