Hovedside / Er student / Eksamensdatoer /
Meny
Eksamensdatoer
DatoEmnekode EmnenavnVurderingsordning
03.03.14 STE6238   Geometric modelling 3 hours
04.03.14 STE6293   Brannteknikk 3 timer
04.03.14 STE6256   Instrumentation & measuring systems 3 hours
05.03.14 STE6257   Satellite Communication 3 hours
06.03.14 STE6291   Programmering av elementmetoden/Finite Element Programming Project + oral exam
06.03.14 STE6245   Avansert  spill- og sim.programmering/Advanced Game and Simulator Programming Project + oral exam
06.03.14 STE6271   Manufacturing Logistics 3 hours
07.03.14 STE6238   Hysbyggingsteknikk 3 timer
07.03.14 STE6219   Digital signalbehandling / Digital signal processing 3 hours
28.03.14 FHO9030   ENGELSK – forkurs 4 timer
31.03.14 ØAD2008 S1 IT baserte styringssystemer eTest
31.03-05.04.14 BIB1003   Nordområdekunnskap 2 Hjemme – kl. 1200
04.04.14 VMI1001   Videreutdanning i motiverende intervju Hjemme
04.04.14 FHO9033   Teknologi og samfunn – forkurs 3 timer
04.-11.04.14 Utsatt HSY4401   Sosiologi, sosialantropologi, stats- og kommunalkunnskap Hjemme – inn kl. 0900
11.04-28.05.14 HSY4032   Bacheloroppgave Hjemme
23.-28.04.14 BIB2002   Katastrofeberedskap Hjemme
28.04.14 – kont ITE1562   Romfysikk 3 timer
28.04.14  (siste kont) ØAD2008   IT baserte styringssystemer 3 timer
29.04.14 – kont ITE1549   PC-basert måling og styring 3 timer
30.04.14 VPR4120   Veiledning og oppmerksomt nærvær Hjemme
30.04.14 – kont ØAD1014   Operasjonsanalyse 3 timer
02.05.14 - kont ØAD2003   Investering/finansiering/budsjettering 5 timer
02.05.14 ITE1844 P Anvendt elektronikk - prosjekt Prosjekt
05.-09.05.14 HSY4400   Psykologi, pedagogikk, kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering Hjemme + muntlig
16. og 17.06.14
05.-10.05.14 BIB2004 S2 Operativ ledelse – del 2 Hjemme
05.05.14 - kont ØAD2009   Finansregnskap med analyse 3 timer
05.05.14 - kont ITE1583   Byggadministrasjon 3 timer
05.05.14 – kont ITE1583   Byggeadministrasjon 3 timer
05.05.14 – kont ITE1667   Konstruksjonsteknikk II 3 timer
05.05.14 – kont ITE1708   Olje og gassproduksjon 3 timer
05.05.14 - kont ØAD1025   Verdikjedestrategi og Lean prosessforbedring 5 timer
06.05.14 – KONT ITE1661   Energiteknikk 5 timer
08.05.14 – kont ITE1714   Radarteknikk 3 timer
08.05.14 - kont ITE1581   Stål-, tre- og betongkonstruksjoner 5 timer
08.05.14 - kont ITE1664   Kvalitets- og driftsstyring 5 timer
08.05.14 – kont ITE1704 S2 Kjemiteknikk 4 timer
08.05.14 - kont ØAD1017   Kvalitetsledelse 3 timer
08.05.14 – kont YGR1601 S1 Teknisk realfag – del 1 5 timer
09.05.14 – kont ITE1654   Solar Cell Technology 3 timer
09.05.14 – kont ØAD2001   Samfunnsøkonomi – makro 3 timer
09.05.14 – kont ITE1672 S Roterende elektriske maskiner 3 timer
09.05.14 HVA4096   Vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk Hjemme – Fordyp.oppg.
12.05.14 – kont ØAD2004   Driftsregnskap 3 timer
12.05.14 ITE1764 S1 Vg. VA teknikk 3 timer
12.05.14 ITE1728   Subsea 3 timer
12.05.14 ITE1629   El. anlegg og systemdrift 5 timer
13.05.14 ØAD2006   Strategisk ledelse Gruppe/Muntlig
14.05.14 ITE1589   Drift og vedlikehold av vegen og gater MAPPE
14.05.14 – kont ITE1606   3D modellering Mappe - avtales
14.05.14 – kont ITE1607   Spilldesign Mappe - avtales
14.05.14 – kont ITE1605   Datamaskingrafikk Mappe - avtales
15.05.14 ISA1504   Innføring i økonomi 3 timer
15.05.14 ITE1711   Statistisk prosesskontroll 3 timer
15.05.14 EGR9025   Norsk språk og samfunnskunnskap 6 timer + muntlig
15.05.14 ITE1529   Internettapplikasjoner MAPPE
16.05.14 ØAD2005   Samfunnsøkonomi – mikro 3 timer
16.05.14 ØAD1005 1 Samfunnsøkonomi – mikro – skoleeksamen 3 timer
19.05.14 BIB1005   Geofysikk 3 timer – kl. 1200
19.05.14 BIB2006   Farlig gods og farlige stoffer (HAZMAT) Hjemme
19.-22.05.14 – kl. 1000 ØAD2007   Praktisk org. og ledelse Hjemme 
20.05.14 ITE1684   Tekniske installasjoner MAPPE
20.05.14 ITE1727   BIM – Bygningsinformasjonsmodell Prosjekt/framlegg
21.05.14 ISA1505   Organisasjon og ledelse 3 timer
23.05.14 ITE1613   Matematikk 3 3 timer
23.05.14 SAD6210 S1 Innovation and economics – written exam 3 hours
23.05.14 YGR1600 S2 Teknisk språkføring – del 2 NORSK 4 timer
23.05.14 ITE1830 MA Olje og gass – design og produksjon Mappe
26.05.14 ITE1707 S1 Prosessrelatert miljøkunnskap Mappe
26.05.14 ITE1724   Reguleringsteknikk 3 timer
26.05.14 ITE1827 S2 Lineære systemer og reguleringsteknikk – del 2 Reguleringsteknikk 3 timer
26.05.14 ITE17113   Samvirkekonstruksjoner 3 timer
27.05.14 ITE1835 S1 E-lære – AC-kretser 3 timer
27.05.14 ITE1861   Veg- og VA-teknikk 5 timer
27.05.14 STE6280   Product Design Project/oral exam
27.05.14 STE6217   Electrical Machines and  Power Electronics 1 3 hours
27.05.14 ITE1801   Programmering 2 5 timer
28.05.14 VKT1013   Krisehåndtering og traumebehandling Hjemme
28.05.14 ITE1812 S1 Mekanikk 1 med materiallære – del 1 Mekanikk 3 timer
28. and  29.05.14 STE6292   Supply Chain Management Project and oral exam
28.05.14 STE6246 1 Knowledge-based systems (KBS) 3 hours
28.05.14 STE6281   Industrial Design Project/oral exam
28.05.14 FHO9029   NORSK – forkurs 5 timer
28.05.14 ITE1852 S1 Mekanikk og fluidmekanikk – del 1 Mekanikk 3 timer
28.05.14 ITE1891 S1 Mekanikk 1 med materiallære Y-vei – del 1 Mekanikk 1 3 timer
28.05.14 ITE1891 L1 Mekanikk 1 med materiallære Y-vei – del 3 Lab Lab
30.05.14 HRP4030   Videreutdanning i rus og psykiatri Hjemme
30.05.14 ITE1608   Spillprogrammering med prosjekt MAPPE
30.05.14 ITE1621   Applikasjoner for mobil og web MAPPE
30.05.14 STE6230 S1 VVS og energiteknikk 5 timer
30.05.14 STE6249 1 Virtual reality, graphics and animation Projects
30.05.14 STE6303 S1 Power system 2 3 hours written exam
30.05.14 STE6236 S1 Theory of Elasticity 3 hours written exam
30.05.14 STE6236 H Theory of Elasticity – hand-in assignment Deliver in two paper copies at the exam
30.05.14 ITE1862 S1 Arealplanlegging og landmåling – del 1 Arealplanlegging 5 timer
30.05.14 ØAD1007   Forretningsengelsk 4 timer
30.05.14 STE6296   Spacecraft System Engineering Project and oral exam
30.05.14 ITE1804   Operativsystemer og tjenestedrift MAPPE
30.05.14 ITE1807   Systemutvikling MAPPE
30.05.14 ITE1846 M1 Programmerbar elektronikk – Programmering i C++ Mappe
02.06.14 ITE1817   Tilvirkningsteknikk og konstruksjonselementer 5 timer
02.06.14 ITE1864   Gruvedrift 5 timer
02.06.14 ITE1827 S1 Lineære systemer og reguleringsteknikk – del 1 Lineære systemer 3 timer
02.06.14 ITE1533   Lineære systemer 3 timer
02.06.14 HSY4301 2 Mikrobiologi og infeksjonssykdommer 2 timer
02.06.14 ØAD1012   Bedriftsetablering Prosjekt/muntlig
02.06.14 – kont ITE1662   Konstruksjonsteknikk 1 5 timer
03.06.14 FHO9027   FYSIKK - forkurs 5 timer
03.06.14 IGR1603 S2 Fysikk/kjemi – del 1 KJEMI 3 timer
04.06.14 ITE1858 S1 Byggadministrasjon og statistikk – del 1 Byggadministrasjon 3 timer
04.06.14 ØAD1009 2 Grunnleggende statistikk og samfunnsvitenskapelig metode – del 2 Prosjekt/muntlig
04.06.14 ITE1816   Hydrauliske maskinsystemer og oljehydraulikk 5 timer
04.06.14 ITE1666   Oljehydraulikk 3 timer
04.06.14 ITE1839   Elektriske anlegg og høyspenningsteknikk 5 timer
04.06.14 ITE1829 S1 Innføring i PT – Prosessteknologi 3 timer
04.06.14 – siste kont ITE1658   Hydraulikk 3 timer
05.06.14 ØAD1004 200 Grunnleggende matematikk – del 2 5 timer
05.06.14 ITE1870 S2 Statistikk, pålitelighet, instrumentering og måleteknikk – del 2 Pålitelighet, instrumentering og måleteknikk 3 timer
06.06.14 FHO9026   MATEMATIKK - forkurs 5 timer
06.06.14 ØAD1010   Salg- og serviceledelse 3 timer
06.06.14 IGR1601   Matematikk 2 5 timer
06.06.14 ITE1860   Anleggs- og produksjonsteknikk 5 timer
06.06.14 ITE1803 M Programmering 3 – del 1 Programmering MAPPE
10.06.14 YGR1601 S2 Teknisk realfag – del 2 3 timer
10.-11.06.14 kl. 1000 ØAD1006   Forretningsjus Hjemme 24 timer
10.-16.06.14 BIB1006   Øvelsesmetodikk Hjemme – kl. 1200
10.06.14 ITE1856   Konstruksjonsteknikk 5 timer
11.06.14 ITE1863   Anvendt bergmekanikk 5 timer
11.06.14 ITE1832   Solcelleteknologi og vakuumteknologi 5 timer
11.06.14 ITE1840   Energi og miljø 5 timer
12.06.14 ITE1813   Elektroteknikk og automasjonsteknikk 5 timer
12.06.14 ITE1862 S2 Arealplanlegging og landmåling – del 2 Landmåling 3 timer
12.06.13 HSY4404 OBL2 Medikamentregning Prøve 3 timer
12.06.14 IGR1603 S1 Fysikk/kjemi – del 2 FYSIKK 3 timer
12.06.14 IGR1612 S1 Fysikk/kjemi Alta – del 1 Fysikk 3 timer
13.06.14 ITE1812 S2 Mekanikk 1 med materiallære – del 2 Materiallære 3 timer
13.06.14 ITE1844 S Anvendt elektronikk - teoridelen 3 timer
13.06.14 ITE1844 M Anvendt elektronikk - konstruksjonsdelen Mappe
13.06.14 ITE1891 S2 Mekanikk 1 med materiallære Y-vei – del 2 Materiallære Mappe
16.06.14 ITE1858 S2 Byggadministrasjon og statistikk – del 2 Statistikk 3 timer
16.06.14 - kont ØAD1009 1 Grl. statistikk og samf. vitenskapelig metode – del 1 statistikk 3 timer
16.06.14 ITE1834 S2 PIA og statistikk – del 2 Statistikk 3 timer
16.06.14 ITE1870 S1 Statistikk, pålitelighet, instrumentering og måleteknikk – del 1 Statistikk 3 timer
16.06.14 ITE1803 S Programmering 3 – del  2 Statistikk 3 timer
16.06.14 ITE1838 PM2 Roterende elektriske maskiner Prosjekt/muntlig
16.06.14 ØAD1005 2 Samfunnsøk. mikro – prosjekt/muntlig Muntlig
17.06.14 ITE1852 S2 Mekanikk og fluidmekanikk – del 2 Fluidmekanikk 3 timer
17.06.14 ITE1845 S Kommunikasjonsteknikk 5 timer
18.06.14 ITE1857   Husbyggingsteknikk og materiallære 5 timer
18.06.14 ITE1829 S2 Innføring i PT – Elektronikk for prosess 3 timer
27.06.14 IGR1518   Matematikk 1 – 3-termin 5 timer
27.06.14 . kont IGR1600   Matematikk 1 5 timer
31.07.14 Re-exam STE6220   Object-oriented Programming 3 hours
01.08.14 Re-exam SMN6191   Numerical Methods 3 hours
01.08.14 Re-exam STE1671   Manufactoring Logistics 3 hours
04.08.14 Re-exam STE6211   Computer Control of Manufactoring Processes 4 hours
04.08.14 Re-exam STE6218   Computer Technology 3 hours
04.08.14 Kont Narvik BIB2005   Miljø og sårbarhet 3 timer
05.08.14 Re-exam STE6219   Digital signal processing 3 hours
05.08.14 Re-exam SMN6192   Game and Graph Theory/Discrete Mathematics 3 hours
05.08.14 Re-exam STE6282   Power system 1 3 hours
06.08.14 Re-exam SMN6196 S1 Optimisation 4 hours
06.08.14 Re-exam SMN6197   Fluid Mechanics 3 hours
06.08.14 Re-exam SMN6203   PDE and the finite element method 3 hours
06.08.14 Re-exam STE6215   Control Engineering 1 3 hours
06.08.14 Kont Narvik BIB2001   Risiko og risikostyring 3 timer
07.08.14 Re-exam SMN6190   Linear Algebra 2 4 hours
08.08.14 Re-exam STE6207   Quality Manufactoring and improvement 3 hours
08.08.14 Re-exam STE6256   Instrumentation and measuring systems 3 hours
08.08.14 Re-exam SMN6195   Complex Analysis 3 hours
08.08.14 Kont Narvik BIB1002   Organisasjon, ledelse og logistikk 4 timer
15.08.14 – kont HSY4405   Sykepleie med sykdomslære, farmakologi og rehabilitering 6 timer
15.08.14 – kont HSY4402 S1 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farma. til eldre 6 timer

 
Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885