Hovedside / Er student / Eksamensdatoer /
Meny
Eksamensdatoer

Her finner du eksamensoversikten for våren 2016. Sjekk i Studentweb at du er oppmeldt i de emnene du skal ha eksamen i. I utdanningsplan del 2 melder du deg selv til vurdering.

Listen blir fortløpende oppdatert med både emner og eksamensdatoer. NB punkter merket med (*) har flyttet dato.

Tips: For å lettere finne frem i dokumentet kan du bruke din nettlesers søkefunksjon. Trykk Ctrl+F, skriv så inn f.eks emnekode eller emnenavn og trykk Enter. Kontinuasjoner melder du deg også til via Studentweb.

 

DatoEmnekode EmnenavnVurderingsordning
04.01.16 - kont HSY4404 S Sykepleie og sykdomslære med farmakologi til akutt somatisk og psykisk syke 6 timer
08.-22.01.16 Re-exam STE6214   Project work– Virtuell Manufacturing Project
11.-18.01.16 BIB3003   Oljevernledelse Hjemme
11.01.16  NY ITE1895   Bearbeiding inkl. måleteknikk og materiallære 5 timer
11.01.16  NY ITE1847 S2 Del 2 Programmering i LabVIEW 3 timer pc
11.01.16  NY IGR1608 S2 Ingeniørfaglig arbeidsmetode DT – Programmering 3 timer
11.01.16  NY ØAD1608   Innføring i programmering 3 timer
11.01.16  NY ØAD1004 100 Grunnleggende matematikk – del 1 3 timer
13.01.16 ITE1877   Drift og vedlikehold av veger og gater 3 timer
13.01.16 – re-exam STE6302   Embedded systems – written exam 3 hours
15.01.16 ITE1853   Innføring i byggfag Mappe
15.01.16 ITE1876 M1 Tekniske installasjoner – Bygg Mappe
15.01.16 ITE1876 M2 Tekniske installasjoner – Anlegg Mappe
18.01.16 – Re-exam STE6285   Renewable Energy 3 hours
20.01.16 – re-exam STE6286   Stability and reliability in power systems 3 hours
22.01.16 – re-exam STE6251   Spacecraft control/Styring av romfartøy 3 hours
22.01.16 – Re-exam STE6233   Drift, vedlikehold og ombygging 3 timer
28.01.16 ØAD2008 P IT baserte styringssystemer Prosjekt
28.01-01.02.16 kont HSY4403   Sykepleiens vitenskapelige grunnlag, historie og yrkesetikk Hjemme
29.01.16 – re-exam SMN6203   PDE and the finite element method 3 hours
29.01.16 – re-exam STE6233   Drift-, vedlikehold og ombygging 3 timer
05.02.16 STE6290 S2 Materials selection in product design Project
08.02.16 HSY4402   Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi til eldre 6 timer
12.02.16 HSY4405   Sykepleie med sykd.lære, farmakologi og rehab. til kronisk somatisk og psykisk syke 6 timer
26.02.16 SMN6198   Bygningsfysikk 3 timer
26.02.16 STE6304   Mathematical modeling and simulation  Mappe
26.02.16 STE6220   Object-oriented Programming 3 hours
26.02.16 STE6271   Manufacturing Logistics 3 hours
29.02.16 STE6291   Finite Element Methods, Programming/ Progr. av elementmet. Project/oral exam
29.02.16 STE6209 S2 CAD/CAM 3 hours
01.03.16 STE6245   Advanced Game and Simulator Programming/ Avansert spill og sim. programmering Project/oral exam
01.03.16 – kl. 0800 FHO9038   Teknologi og samfunn + kjemi – Svalbard 4 timer
01.03.16 STE6293   Brannteknikk 3 timer
01.03.16 STE6257   Satellite Communication 3 hours
01.03.16 STE6256   Instrumentation & measuring systems 3 hours
02.03.16 ØAD1025 S1 Verdikjedestrategi og Lean prosessforbedring 5 timer
03.03.16 STE6238   Geometric Modelling 3 hours
03.03.16 STE6307   Computer Integrated Manufacturing 3 hours
04.03.16 STE6278   Husbyggingsteknikk 3 timer
11.03.16 ITE1879 P Prosjektoppgave VA II Prosjekt
29.03.16 VMI1001   Videreutdanning I praktisk bruk av kognitive samtaleteknikker Hjemme
31.03.16 – kont. HSY4300   Anatomi, fysiologi og biokjemi 4 timer
06.04.16 – kl. 1215 ØAD2008 S1 IT baserte styringssystemer eTest
12.04.16 – kl. 0800 FHO9034   Norsk – Svalbard 4 timer
15.04.16 HVA4100   Vold I nære relasjoner og voldshåndtering og behandling av voldsutøver Fordypningsoppgave
25.04.16 STE6308   Virtual Manufacturing Project
25.04.16 – kont/utsatt ITE1821   Subsea/piping 5 timer
25.04.16 – kont NB ITE1815 S Mekanikk 2 (gammel versjon) 5 timer
26.04.16 - kont ITE1874 S2 Del 2 Trekonstruksjoner 3 timer
26.04.16 – kont. ITE1913 S1 Del 2 Data Networks – written exam 3 timer
26.04.15 – kont ØAD1014   Operasjonsanalyse 3 timer
27.04.16 – kont ITE1897   Rehabilitering av betong-, stålkonstruksjoner og bygninger 5 timer
27.04.16 - kont ITE1823   Driftstyring og vedlikehold 5 timer
27.04.16 – kont ITE1806 S Datakommunikasjon og sikkerhet 5 timer
27.04.16 – kont ITE1806 S1 Datakommunikasjo0n og sikkerhet 5 timer digital 
27.04.16 – kont ITE1841   Systemdrift og vern 5 timer
27.04.16 - kont ITE1848   Romfysikk og astronomi 5 timer
27.04.16 - kont YGR1601 S1 Teknisk realfag – del 1 5 timer
29.04.16 SAD6210 P Innovation and economics – business plan and idea desc. Project
29.04.16 – utsatt ITE1611 S Ingeniørfaglig arbeidsmetode BY – prosjektoppgave Prosjekt
29.04.15 – kont/utsatt ØAD2001   Samfunnsøkonomi – makro 3 timer
29.04.16 - kont/utsatt IGR1613 S2 Del 2 FYSIKK 2 3 timer
30.04.16 ITE1830 M1 Olje og gass – Design report Rapport
02.-09.05.16 HSY4400   Psykologi, pedagogikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning Gruppe/hjemme
02.05.16 – kont ITE1903   Surface mining 5 timer
02.05.16 – kont ITE1814   Energiteknikk 3 timer
02.05.16 – kont ITE1850   Instrumentering og prosessovervåking 3 timer
02.05.16 – kont/utsatt ITE1628   Lavspente installasjoner 3 timer
02.05.16 – kont ØAD1017   Kvalitetsledelse 3 timer
03.05.16 – kont ØAD2009   Finansregnskap med analyse 3 timer
03.05.16 – kont ITE1914 S2 Del 2 Bildebehandling 3 timer
04.05.16 – kont/utsatt IGR1613 S1 Del 1 MATEMATIKK 3 3 timer
04.05.16 – kont ØAD1024   Logistikkbedrifter og transportlogistikk 3 timer
06.05.16 HRP4030   Videreutdanning i rus og psykiatri Hjemme
09.05.16 VPR4120 S Tverrfaglig veiledning Hjemme
10.05.16 – kont ITE1919   Videregående statikk inkl. ANSYS 5 timer
10.05.16 – kont ITE1815   Mekanikk 2 5 timer
10.05.16 – kont ITE1913 S Del 1 Digital signalbehandling 3 timer
10.05.16 – kont ITE1914 S1 Del 1 Digital signalbehandling 3 timer
10.05.16 – kont ITE1911   Kraftsystemforvaltning 3 timer
11.05.16 – kont ØAD2003   Investering/finansiering/budsjettering 5 timer
12.05.16 IGR1605   Entreprenørskap, økonomi og organisasjon 5 timer
12.05.16 ITE1826 P Kjemi for prosess – Prosessrelatert miljøkunnskap - prosjekt Prosjekt
12.05.16 ITE1826 R Kjemi for prosess – Prosessrelatert miljøkunnskap - teknisk rapport Rapport
13.05.16 EGR9025   Norsk språk og samfunnskunnskap – (Muntlig; 7., 8., – 9. og 10 juni 2016) 6 timer
13.05.16 – kont ØAD2004   Driftsregnskap 3 timer
20.05.16 STE6241   Product Design - project  Project
20.05.16 SAD6210 S1 Innovation and economics 3 timer
20.05.16 ITE1916 G Elektronikk for ekstreme forhold Gruppearbeid
20.05.16 ITE1916 P Elektronikk for ekstreme forhold – teoridel Prosjekt
23.05.16 ØAD1005 2 Samfunnsøkonomi mikro m/prosjekt og muntlig Prosjekt/muntlig
23.05.16 ITE1862 M Mappe Arealplanlegging Mappe
23.05.16 ITE1862 M4 Mappe – Landmåling 4 Mappe
24.05.15 STE6219   Discrete-time signal processing/Digital signalbehandling 3 hours
24.05.16 STE6241   Product Design  Oral exam
24.05.16 STE6217   Electrical Machines and Power Electronics 1 3 hours
24.05.16 ITE1832 S1 Del 1 Solcelleteknologi 4 timer
24.05.16 ITE1905 S1 Del 1 Solcelleteknologi 4 timer
24.05.16 – kont/utsatt HSY4402 S1 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi til eldre 6 timer
24.05.16 – kont/utsatt HSY4405 S Sykepleie med sykdomslære, farmakologi og rehabilitering til kronisk somatisk og psykisk syke 6 timer
25.05.16 STE6246 1 Knowledge-based systems (KBS) 3 hours
25.05.16 ITE1845   Kommunikasjonsteknologi 5 timer
25.05.16 ITE1909   Elektriske anlegg 1 5 timer
25.05.16 – kont ITE1839   Elektriske anlegg og høgspenningsteknikk 5 timer
25.05.16 ØAD1505 S1 Organisasjon og ledelse 3 timer
26.05.16 ITE1830 S1 Olje og gass – design og produksjon 5 timer
26.05.16 STE6292 S2 Supply Chain Management 3 hours
26.05.16 ITE1857   Husbygningsteknikk og materiallære 5 timer
26.05.16 ITE1813   Elektroteknikk og automasjonsteknikk 5 timer
26.05.16 ØAD2006   Strategisk ledelse Prosjekt/muntlig
26.05.16 FHO9040   MATEMATIKK – forkurs 5 timer
26.05.16 ITE1905 S2 Del 2 Brenselceller 4 timer
27.05.16 ITE1807   Systemutvikling Mappe
27.05.16 ITE1846 M1 Programmering i C++ Mappe
27.05.16 STE6230   VVS- og Energiteknikk 5 timer
27.05.16 STE6249 1 Virtual reality, graphics and animation Project
27.05.16 STE6303   Power System 2 3 hours
27.05.16 STE6236 S2 Theory of Elasticity 3 hours
27.05.16 ITE1835   Elektrisitetslære 5 timer
27.05.16 ITE1860   Anleggs- og produksjonsteknikk 5 timer
30.05.16 STE6296   Spacecraft System Engineering Oral exam
30.05.16 ITE1830  M2 Olje og gass – Process report Rapport
30.05.16 ITE1916 S Elektronikk for ekstreme forhold - Ekstrem elektronikk 3 timer
30.05.16 ITE1826 S Kjemi for prosess 3 timer
30.-31.05.16 ØAD1006   Forretningsjus Hjemme
30.05.16 FHO9043   Kommunikasjon og norsk – forkurs 5 timer
31.05.16 IGR1603 S2 Fysikk/kjemi – del 2 KJEMI 3 timer
31.05.16 ITE1861 S2 VA-teknikk 3 timer
31.05.16 ØAD1012   Bedriftsetablering Gruppe/muntlig
01.06.16 ITE1900   Programmering 1 5 timer
01.06.16 HSY4301 S2 Mikrobiologi og infeksjonssykdommer 2 timer
01.06.16 FHO9042   Fysikk – forkurs 5 timer
01.06.16 ITE1805   Databaser og webapplikasjoner Mappe
02.06.16 YGR1600 S2 Teknisk språkføring – NORSK 4 timer
02.06.16 ITE1888   Konstruksjonselementer, standarder og kvalitetsstyring 5 timer
02.06.16 ITE1827 S1 Del 1 Lineære systemer 3 timer
02.06.16 ØAD1010   Salg- og serviceledelse 3 timer
02.06.16 ITE1908 P2 Roterende elektriske maskiner – semesterprosjekt Prosjekt
02.06.16 ITE1906   Byggadministrasjon og prosjektstyring 5 timer
03.06.16 ØAD1004 2 Grl. matematikk – del 2 5 timer
03.06.16 ITE1802   Programmering for mobil Mappe
03.06.16 – kl. 0800 FHO9035   Matematikk – Svalbard 5 timer
06.06.16 – kl. 0800 FHO9036   Fysikk – Svalbard 5 timer
06.06.16 IGR1601   Matematikk 2 5 timer
06.-09.06.16 kl. 1000 ØAD2007   Praktisk organisasjon og ledelse Hjemme
07.06.16 YGR1602 S2 Teknisk realfag – Hammerfest og Glomfjord – del 2 5 timer
07.06.16 YGR1601 S2 Teknisk realfag – del 2  3 timer
07.06.16 ØAD1007   Forretningsengelsk 4 timer
08.06.16 ITE1827 S2 Del 2 Reguleringsteknikk 3 timer
08.06.16 ITE1862 S1 Arealplanlegging 3 timer
08.06.16 ITE1864   Gruvedrift 5 timer
09.-10.06.16 HSY4400   Psykologi, pedagogikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning Muntlig
09.06.16 IGR1603 S1 Fysikk/kjemi – del 1 FYSIKK 3 timer
10.06.16 VKT1013   Krisehåndtering og traumebehandling Hjemme
10.06.16 ITE1816   Hydrauliske maskinsystemer og oljehydraulikk 5 timer
10.06.16 ITE1916 S1 Elektronikk for ekstreme forhold – teoridel 3 timer
10.06.16 ITE1862 S2 Landmåling 4 – skriftlig eksamen 3 timer
10.06.16 ITE1844 M Anvendt elektronikk - konstruksjonsdel Mappe
10.06.16 ITE1844 S Anvendt elektronikk 3 timer
13.06.16 ØAD2005   Samfunnsøkonomi – mikro 3 timer
13.06.16 ØAD1005 1 Samfunnsøkonomi – mikro 3 timer
13.06.16 ITE1856   Konstruksjonsteknikk 5 timer
13.06.16 ØAD1009 2 Grl. Statistikk og samf. vitenskapelig metode del 2 Prosjekt/muntlig
13.06.16 ITE1910   Elektriske anlegg 2 5 timer
14.06.16 ITE1852   Mekanikk og fluidmekanikk 5 timer
14.06.16 ITE1861 S1 Del 1 Veg-teknikk 3 timer
15.06.16 ITE1832 S2 Del 2 Vakuumteknologi 4 timer
15.06.16 ITE1863   Anvendt bergmekanikk 5 timer
16.06.16 ITE1908 S2 Kraftel. og el. maskiner – del 1 Roterende el. maskiner Muntlig
24.06.16 IGR1518   Matematikk 1 – 3-termin 5 timer
02.08.16 – kont ITE1829 S2 Del 2 Elektronikk for prosess 3 timer
02.08.16 – re-exam SMN6192   Game and graph Theory/Discrete mathematics 3 hour
03.08.16 – kont ITE1885 S2 Analog elektronikk 3 timer
03.08.16 – re-exam STE6301   Structural analysis in engineering 3 hours
03.08.16 – re-exam STE6209   CAD/CAM 3 hours
03.08.16 – re-exam STE6282   Power Systems 1 3 hours
04.08.16 – re-exam STE6215   Control Engineering 1 3 hours
04.08.16 – kont ITE1847 S1 Programmerbare styringer – del 1 PLS 3 timer
04.08.16 – re-exam SMN6194   Heat transfer/Varmelære 3 hours
05.08.16 – kont ØAD1004 100 Grunnleggende matematikk – del 1 3 timer
05.08.16 – kont STE6228   Innemiljø 3 timer
05.08.16 – re-exam STE6207   Quality Management and improvement 3 hours
08.08.16 – re-exam SMN6191   Numerical Methods 3 hours
09.08.16 – kont ITE1885 S1 Del 1 digitale kretser 5 timer
09.08.16 – kont ITE1895   Bearbeiding inkl. måleteknikk og materiallære 5 timer
09.08.16 – kont ITE1855   Statikk, dynamikk og konstruksjon 5 timer
09.08.16 – kont ØAD1019   Bedriftsøkonomisk analyse med grunnleggende regnskap 5 timer
09.08.16 – re-exam STE6210   Robotics in manufacturing systems 3 hours
09.08.16 – kont STE6278   Husbyggingsteknikk 3 timer
10.08.16 – kont SMN6198   Bygningsfysikk 3 timer
10.08.16 – kont/utsatt ITE1854   Ingeniørgeologi og geoteknikk 4 timer
10.08.16 – kont ITE1829 S1 Del 1 Prosessteknologi 3 timer
10.08.16 – re-exam SMN6190   Linear Algebra II 4 hours
11.08.16 – kont/utsatt IGR1600   Matematikk 1 5 timer
11.08.16 – re-eam STE6218   Computer Technology 3 hours
12.08.16 – re-exam SMN6196   Operation reasearch 1 3 hours
12.08.16 – kont ØAD1009 1 Statistikk 3 timer
12.08.16 – kont IGR1602 S2 Statistikk 3 timer
12.08.16 – re-exam SMN6197   Fluid Mechanics/Strømningslære 3 hours

 
Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885