Hovedside / Er student / Eksamensdatoer /
Meny
Eksamensdatoer

Her finner du eksamensoversikten for høsten 2015. Sjekk i Studentweb at du er oppmeldt i de emnene du skal ha eksamen i. I utdanningsplan del 2 melder du deg selv til vurdering.

Listen blir fortløpende oppdatert med både emner og eksamensdatoer. NB punkter merket med (*) har flyttet dato.

Tips: For å lettere finne frem i dokumentet kan du bruke din nettlesers søkefunksjon. Trykk Ctrl+F, skriv så inn f.eks emnekode eller emnenavn og trykk Enter. Kontinuasjoner melder du deg også til via Studentweb.

 

DatoEmnekode EmnenavnVurderingsordning
10.10.15 STE6305 GP Project management – group project Gruppeprosjekt
12.10.15 SMN6190   Linear Algebra II 4 hours
12. – 19.10.14 - kont BIB2004   Operativ ledelse Hjemme
12.10.15 STE6239   Simulation Project
12.10.15 STE6225   El. Machines and Power Electronics 2 Project/oral exam
12.-15.10.15 kl. 1000 ØAD2010   Innkjøp og logistikk Hjemme
13.10.15 STE6251   Spacecraft control 3 hours
13.10.15 STE6242   Virtuell prototyping Project/oral exam
13.10.15 – re-exam STE6238   Geometric Modelling 3 hours
13.10.15 STE6249 2 Virtual reality/Graphics/Animation Oral exam
14.10.15 STE6274   Computer Game Design/Dataspilldesign Oral exam
14.10.15 STE6215   Control Engineering 1 3 hours
14.10.15 SMN6194   Heat Transfer/Varmelære  3 hours
14.10.15 STE6306   Operation Research 2 Project
16.10.15 SMN6191   Numerical Methods 3 hours
16.10.15 STE6232   ENØK 3 timer
16.10.15 STE6302 S1 Embedded systems – written exam 3 hours
16.10.15 STE6285   Renewable energy 3 hours
16.10.15 STE6207   Quality Management and improvement 3 hours
19.10.15 STE6302 L1 Embedded systems – lab works Lab
19.10-23.10.15 HSY4407   Sosiologi og sosialantropologi Gruppe/hjemme
19.10-16.11.15 - utsatt HSY4409   Bacheloroppgave i sykepleie Hjemme
22.10.15 HSY4404   Sykepleie og sykdomslære med farmakologi til akutt somatisk og psykisk syke 6 timer
30.10.15 ITE1814 A Energiteknikk Prosjekt
05.11.15 HSY4406   Sykepleie og sykdomslære med farmakologi og rehab. til barn og ungdom 4 timer
08.-22.11.15 BIB3005   Kriser og katastrofer i psykososialt perspektiv Hjemme
11/11 – 18/12 -15 ITE1918 S1 BIM og datastyrt beregning – del 2 Focus konstruksjon Hjemmeeksamen
16.-18.11.15  HSY4403   Sykepleiens vitenskapelige grunnlag, historie og yrkesetikk Hjemme
16.11.15 ITE1850 P Instrumentering og prosessovervåking - prosjekt Prosjekt
19.11.15 ITE1846 M2 Programmerbar elektronikk – del 1 Mikrokontroller Mappe
20.11.15 ITE1912 P FPGA – project Project
20.11.15 ITE1908 P1 Strømrettere og transformatorer – semesteroppgave Prosjekt
23.11.15 ITE1880 M Landmåling 2 – mappe Mappe
23.11.15 ITE1880 M2 Landmåling 3 – mappe Mappe
24.11.15 ITE1828 S Kjemiteknikk med statistisk prosesskontroll 5 timer
26.11.15 ITE1869   Bioenergisystemer 5 timer
26.11.15 ØAD2009   Finansregnskap med analyse 3 timer
26.11.15 ITE1833 S2 Mineralogi og mineralprosessing 5 timer
27.11.15 ITE1908 S1 Kraftel. og el. maskiner – del 1 Strømrettere og transformatorer Prosjekt/muntlig
27.11.15 ITE1829 S1 Innføring i PT – del 1 Prosessteknologi 3 timer
27.11.15 ITE1896 S1 Trainee Project – praksisrapport Praksisrapport
27.11.15 IGR1608 S Ingeniørfaglig arbeidsmetode DT - prosjektoppgave Prosjekt
27.11.15 IGR1609 S Ingeniørfaglig arbeidsmetode EL/FE - prosjektoppgave Prosjekt
27.11.15 IGR1611 S Ingeniørfaglig arbeidsmetode BY – prosjekt oppgave Prosjekt
27.11.15 IGR1611 T Ingeniørfaglig arbeidsmetode BY – Tegneoppgave Prosjekt
27.11.15 IGR1610 P Ingeniørfaglig arbeidsmetode MA/PT – prosjektoppgave Prosjekt
27.11.15 IGR1610 T Ingeniørfaglig arbeidsmetode MA/PT – Tegneoppgave Tegneoppgave
27.11.15 ITE1913 S1 Data Networks 3 hours
30.11.15 ITE1815   Mekanikk 2 5 timer
30.11.15 ØAD1019   Bedriftsøkonomisk analyse med grl. regnskap 5 timer
30.11.15 ITE1874 S2 Vg. stål- og trekonstruksjoner – del 2 Trekonstruksjoner 3 timer
01.12.15 ITE1850 S Instrumentering og prosessovervåking 3 timer
01.12.15 IGR1602 S1 Beregningsorientert programmering – Narvik eTest
01.12.15 ITE1628 S2 Lavspente installasjoner 3 timer
02.12.15 ITE1897   Rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner 5 timer
02.12.15 IGR1602  S5,6,7 Beregningsorientert programmering – Alta, Bodø, Mo eTest
02.12.15 ITE1837 S1 Automasjon – del 1 PLS 3 timer
02.12.15 ITE1847 S1 PLS og PC-basert måling og styring – del 1 PLS 3 timer
02.12.15 ØAD2002   Industrimarkedsføring Gruppe/muntlig
03.12.15 ITE1855   Statikk, dynamikk og konstruksjonslære 5 timer
03.12.15 ITE1898 S2 Vg. stål- og betongkonstruksjoner – del 2 Betongkonstruksjoner 3 timer
03.12.15 ITE1884 S1 Energieffektivisering og fjernvarmeanlegg 3 timer
03.12.15 ITE1848   Romfysikk og astronomi 5 timer
03.12.15 ITE1912 S FPGA – written exam 3 hours
04.12.15 ITE1911   Kraftsystemforvaltning 3 timer
04.12.15 ITE1806   Datakommunikasjon og sikkerhet 5 timer
04.12.15 YGR1600 S1 Teknisk språkføring – del 1 ENGELSK 4 timer
04.12.15 ITE1880 S Landmåling 2 3 timer
04.12.15 ITE1814 S1 Energiteknikk 3 timer
04.12.15 ITE1808   Spilldesign og 3D-modellering Mappe
04.12.15 ØAD2001   Samfunnsøkonomi – makro 3 timer
07.12.15 BIB3001   Anvendt forskningsmetode 3 timer på Fjelldal
07.12.15 SMN6200 P1 Fluid Mechnics – project Project
07.12.15 IGR1609 S1 Ingeniørfaglig arbeidsmetode EL/FE 3 timer
07.12.15 STE6234 S1 Prosjekt – Bygningsteknologi I kaldt klima Prosjekt
07.12.15 ITE1902   Vegplanlegging og vegteknologi 5 timer
07.12.15 ITE1840   Energi og miljø 5 timer
07.12.15 ØAD2003   Investering/finansiering/budsjettering 5 timer
07.12.15 ITE1903   Surface mining 5 timer
08.12.15 ITE1895   Bearbeiding inkl. måleteknikk og materiallære 5 timer
08.12.15 ITE1847 S2 Del 2 Programmering i LabVIEW 3 timer pc
08.12.15 IGR1608 S2 Ingeniørfaglig arbeidsmetode DT – Programmering 3 timer
08.12.15 ØAD1004 100 Grunnleggende matematikk – del 1 3 timer
08.12.15 – kl. 0800 FHO9037   Engelsk – Svalbard 4 timer
09.12.15 IGR1613 S1 Del 1 Matematikk 3  3 timer
09.12.15 ØAD2004   Driftsregnskap 3 timer
10.12.15 ITE1809   Datamaskingrafikk og spillprogrammering Mappe
10.12.15 ITE1837 S2 Automasjon – del 2 AutoCAD og ElCAD 3 timer pc
10.12.15 ITE1885 S1 Analog og digital elektronikk – del 1 Digitale kretser 3 timer
10.12.15 ITE1883   Vindteknologi 5 timer
10.12.15 ITE1854   Ingeniørgeologi og geoteknikk 4 timer
10.12.15 ITE1879   VA II 3 timer
11.12.15 SMN6197   Strømningslære/Fluid Mechanics 3 hours
11.12.15 SMN6200 S1 Fluid Mechanics 3 hours
11.12.15 SMN6192   Game- and Graph Theory/Discrete Mathematics/Diskret matematikk med spill- og grafteori 3 hours
11.12.15 STE6295   Optical Remote Sensing 3 hours
11.12.15 STE6282 S1 Power Systems 1  3 hours
11.12.15 STE6289   Modern Materials and Computations 3 hours
11.12.15 IGR1600   Matematikk 1 5 timer
11.12.15 ITE1841   Systemdrift og vern 5 timer
11.12.15 ITE1823   Driftsstyring og vedlikehold 5 timer
11.12.15 ITE1874 S1 Vg. stål- og trekonstruksjoner – del 1 Stålkonstruksjoner 3 timer
11.12.15 ITE1898 S1 Vg. stål- og betongkonstruksjoner – del 1 Stålkonstruksjoner 3 timer
11.12.15 ITE1913 S Digital Signal Processing 3 hours
11.12.15 ITE1914 S1 Signalbehandling 3 timer
14.12.15 ØAD1018   ERP-systemer Mappe
14.12.15 ITE1804   Operativsystemer og tjenestedrift Mappe
14.12.15 ITE1829 S2 Innføring i PT – del 2 Elektronikk for prosess 3 timer
14.12.15 ITE1904   Tunneldriving og sprengningsteknologi 5 timer
14.12.15 ITE1885 S2 Analog og digital elektronikk – del 2 Analog elektronikk 3 timer
14.12.15 YGR1601 S1 Teknisk realfag – del 1 5 timer
14.12.15 YGR1602 S1 Teknisk realfag – del 1 Hammerfest  og Glomfjord 5 timer
14.12.15 STE6286   Stability and reliability in power systems 3 hours
15.12.15 STE6227   Bygningsmateriallære 3 timer
15.12.15 STE6270   Bygningsprosjektering Prosjekt/muntlig
15.12.15 STE6218   Computer Technology 3 hours
15.12.15 ØAD1017   Kvalitetsledelse 3 timer
15.12.15 STE6210   Robotics in manufacturing systems 3 hours
15.12.15 STE6222 S1 Mechanics of Composite Materials 3 hours
15.12.15 ITE1811   Webapplikasjoner 2 Mappe
15.12.15 IGR1613 S2 Del 2 Fysikk 2  3 timer
15.12.15 ØAD1003   Markedsføringsledelse 3 timer
15.12.15 ITE1820 M Design og strukturell analyse Mappe
15.12.15 ITE1810   Internettapplikasjoner 1 Mappe
16.12.15 SMN6203   PDE and the finite element method/ PDE og elementmetoden 3 hours
16.12.15 IGR1602 S2 Del 2 Statistikk 3 timer
16.12.15 ØAD1009 1 Grl. statistikk  3 timer
16.12.15 STE6255   Project M-EL Project/oral exam
16.12.15 STE6247   Applied Geometry and Special effects Project/oral exam
17.12.15 HSY4300   Anatomi, fysiologi og biokjemi 5 timer
17.12.15 STE6233 S1 Drift/vedlikehold/ombygging av bygninger 3 timer
17.12.15 STE6246 2 Knowledge-based systems (KBS) Project
17.12.15 SMN6195   Complex analysis 3 hours
17.12.15 SMN6201   Analytic computations 3 hours
17.12.15 ITE1821 S Subsea/piping 5 timer
17.12.15 ITE1919   Videregående Statikk inkl. ANSYS  5 timer
17.12.15 ITE1915 S1 Satellittfjernmåling 3 timer
18.12.15 STE6228   Innemiljø 3 timer
18.12.15 STE6216   Control Engineering 2 3 hours
18.12.15 ØAD1014   Operasjonsanalyse 3 timer
18.12.15 SMN6196 S2 Operation research 1 3 hours
18.12.15 STE6287   Operation and control of electric power systems 3 hours
20.12.15 ITE1699   Matematikk 3 – nettbasert Mappe
04.-18.01.16 BIB3003   Oljevernledelse Hjemme
04.01.16 - kont HSY4404 S Sykepleie og sykdomslære med farmakologi til akutt somatisk og psykisk syke 6 timer
13.01.16 ITE1877   Drift og vedlikehold av veger og gater 3 timer
15.01.16 ITE1853   Innføring i byggfag Mappe
15.01.16 ITE1876 M1 Tekniske installasjoner – Bygg Mappe
15.01.16 ITE1876 M2 Tekniske installasjoner – Anlegg Mappe
28.01.16 ØAD2008 P IT baserte styringssystemer Prosjekt
05.02.16 STE6290 S2 Materials selection in product design Project
08.02.16 HSY4402   Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi til eldre 6 timer
12.02.16 HSY4405   Sykepleie med sykd.lære, farmakologi og rehab. til kronisk somatisk og psykisk syke 6 timer
26.02.16 SMN6198   Bygningsfysikk 3 timer
26.02.16 STE6304   Mathematical modeling and simulation  Mappe
26.02.16 STE6220   Object-oriented Programming 3 hours
26.02.16 STE6271   Manufacturing Logistics 3 hours
29.02.16 STE6291   Finite Element Methods, Programming/ Progr. av elementmet. Project/oral exam
29.02.16 STE6245   Advanced Game and Simulator Programming/ Avansert spill og sim. programmering Project/oral exam
29.02.16 STE6209 S2 CAD/CAM 3 hours
01.03.16 – kl. 0800 FHO9038   Teknologi og samfunn + kjemi – Svalbard 4 timer
01.03.16 STE6293   Brannteknikk 3 timer
01.03.16 STE6257   Satellite Communication 3 hours
01.03.16 STE6256   Instrumentation & measuring systems 3 hours
02.03.16 ØAD1025 S1 Verdikjedestrategi og Lean prosessforbedring 5 timer
03.03.16 STE6238   Geometric Modelling 3 hours
03.03.16 STE6307   Computer Integrated Manufacturing 3 hours
04.03.16 STE6278   Husbyggingsteknikk 3 timer
04.03.16 STE6219   Discrete-time signal processing/Digital signalbehandling 3 hours
06.04.16 – kl. 1215 ØAD2008 S1 IT baserte styringssystemer eTest
12.04.16 – kl. 0800 FHO9034   Norsk – Svalbard 4 timer
15.04.16 HVA4100   Vold I nære relasjoner og voldshåndtering og behandling av voldsutøver Fordypningsoppgave
25.04.16 STE6308   Virtual Manufacturing Project
29.04.16 SAD6210 P Innovation and economics – business plan and idea desc. Project
30.04.16 ITE1830 M1 Olje og gass – Design report Rapport
02.-09.05.16 HSY4400   Psykologi, pedagogikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning Gruppe/hjemme
06.05.16 HRP4030   Videreutdanning i rus og psykiatri Hjemme
09.05.16 VPR4120 S Tverrfaglig veiledning Hjemme
12.05.16 IGR1605   Entreprenørskap, økonomi og organisasjon 5 timer
12.05.16 ITE1826 P Kjemi for prosess – Prosessrelatert miljøkunnskap - prosjekt Prosjekt
12.05.16 ITE1826 R Kjemi for prosess – Prosessrelatert miljøkunnskap - teknisk rapport Rapport
13.05.16 EGR9025   Norsk språk og samfunnskunnskap 6 timer
Muntlig; 7., 8., – 9. og 10 juni 2016
20.05.16 STE6241   Product Design - project  Project
20.05.16 SAD6210 S1 Innovation and economics 3 timer
20.05.16 ITE1916 G Elektronikk for ekstreme forhold Gruppearbeid
20.05.16 ITE1916 P Elektronikk for ekstreme forhold – teoridel Prosjekt
23.05.16 ØAD1005 2 Samfunnsøkonomi mikro m/prosjekt og muntlig Prosjekt/muntlig
23.05.16 ITE1862 M Mappe Arealplanlegging Mappe
23.05.16 ITE1862 M4 Mappe – Landmåling 4 Mappe
24.05.16 STE6241   Product Design  Oral exam
24.05.16 STE6217   Electrical Machines and Power Electronics 1 3 hours
24.05.16 ITE1832 S1 Del 1 Solcelleteknologi 3 timer
24.05.16 ITE1905 S1 Del 1 Solcelleteknologi 3 timer
25.05.16 STE6246 1 Knowledge-based systems (KBS) 3 hours
25.05.16 ITE1845   Kommunikasjonsteknologi 5 timer
25.05.16 ITE1909   Elektriske anlegg 1 5 timer
25.05.16 – kont ITE1839   Elektriske anlegg og høgspenningsteknikk 5 timer
25.05.16 ØAD1505 S1 Organisasjon og ledelse 3 timer
26.05.16 ITE1830 S1 Olje og gass – design og produksjon 5 timer
26.05.16 STE6292 S2 Supply Chain Management 3 hours
26.05.16 ITE1857   Husbygningsteknikk og materiallære 5 timer
26.05.16 ITE1813   Elektroteknikk og automasjonsteknikk 5 timer
26.05.16 ØAD2006   Strategisk ledelse Prosjekt/muntlig
26.05.16 FHO9040   MATEMATIKK – forkurs 5 timer
26.05.16 ITE1905 S2 Del 2 Brenselceller 3 timer
27.05.16 ITE1807   Systemutvikling Mappe
27.05.16 ITE1846 M1 Programmering i C++ Mappe
27.05.16 STE6230   VVS- og Energiteknikk 5 timer
27.05.16 STE6249 1 Virtual reality, graphics and animation Project
27.05.16 STE6303   Power System 2 3 hours
27.05.16 STE6236 S2 Theory of Elasticity 3 hours
27.05.16 ITE1835   Elektrisitetslære 5 timer
27.05.16 ITE1860   Anleggs- og produksjonsteknikk 5 timer
30.05.16 STE6296   Spacecraft System Engineering Oral exam
30.05.16 ITE1830  M2 Olje og gass – Process report Rapport
30.05.16 ITE1916 S Elektronikk for ekstreme forhold - Ekstrem elektronikk 3 timer
30.05.16 ITE1826 S Kjemi for prosess 3 timer
30.-31.05.16 ØAD1006   Forretningsjus Hjemme
30.05.16 FHO9043   Kommunikasjon og norsk – forkurs 5 timer
31.05.16 IGR1603 S2 Fysikk/kjemi – del 2 KJEMI 3 timer
31.05.16 ITE1861 S2 VA-teknikk 3 timer
31.05.16 ØAD1012   Bedriftsetablering Gruppe/muntlig
01.06.16 ITE1900   Programmering 1 5 timer
01.06.16 HSY4301 S2 Mikrobiologi og infeksjonssykdommer 2 timer
01.06.16 FHO9042   Fysikk – forkurs 5 timer
02.06.16 YGR1600 S2 Teknisk språkføring – NORSK 4 timer
02.06.16 ITE1888   Konstruksjonselementer, standarder og kvalitetsstyring 5 timer
02.06.16 ITE1827 S1 Del 1 Lineære systemer 3 timer
02.06.16 ØAD1010   Salg- og serviceledelse 3 timer
02.06.16 ITE1908 P2 Roterende elektriske maskiner – semesterprosjekt Prosjekt
03.06.16 ØAD1004 2 Grl. matematikk – del 2 5 timer
03.06.16 ITE1802   Programmering for mobil Mappe
03.06.16 – kl. 0800 FHO9035   Matematikk – Svalbard 5 timer
06.06.16 – kl. 0800 FHO9036   Fysikk – Svalbard 5 timer
06.06.16 IGR1601   Matematikk 2 5 timer
06.-09.06.16 kl. 1000 ØAD2007   Praktisk organisasjon og ledelse Hjemme
07.06.16 YGR1602 S2 Teknisk realfag – Hammerfest og Glomfjord – del 2 5 timer
07.06.16 YGR1601 S2 Teknisk realfag – del 2  3 timer
07.06.16 ØAD1007   Forretningsengelsk 4 timer
08.06.16 ITE1827 S2 Del 2 Reguleringsteknikk 3 timer
08.06.16 ITE1862 S1 Arealplanlegging 3 timer
08.06.16 ITE1864   Gruvedrift 5 timer
09.-10.06.16 HSY4400   Psykologi, pedagogikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning Muntlig
09.06.16 IGR1603 S1 Fysikk/kjemi – del 1 FYSIKK 3 timer
10.06.16 VKT1013   Krisehåndtering og traumebehandling Hjemme
10.06.16 ITE1816   Hydrauliske maskinsystemer og oljehydraulikk 5 timer
10.06.16 ITE1916 S1 Elektronikk for ekstreme forhold – teoridel 3 timer
10.06.16 ITE1862 S2 Landmåling 4 – skriftlig eksamen 3 timer
10.06.16 ITE1844 M Anvendt elektronikk - konstruksjonsdel Mappe
10.06.16 ITE1844 S Anvendt elektronikk 3 timer
13.06.16 ØAD2005   Samfunnsøkonomi – mikro 3 timer
13.06.16 ØAD1005 1 Samfunnsøkonomi – mikro 3 timer
13.06.16 ITE1856   Konstruksjonsteknikk 5 timer
13.06.16 ØAD1009 2 Grl. Statistikk og samf. vitenskapelig metode del 2 Prosjekt/muntlig
13.06.16 ITE1910   Elektriske anlegg 2 5 timer
14.06.16 ITE1852   Mekanikk og fluidmekanikk 5 timer
14.06.16 ITE1861 S1 Del 1 Veg-teknikk 3 timer
15.06.16 ITE1832 S2 Del 2 Vakuumteknologi 3 timer
15.06.16 ITE1863   Anvendt bergmekanikk 5 timer
16.06.16 ITE1908 S2 Kraftel. og el. maskiner – del 1 Roterende el. maskiner Muntlig
24.06.16 IGR1518   Matematikk 1 – 3-termin 5 timer

 
Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885