Hovedside / Er student / Eksamensdatoer /
Meny
Eksamensdatoer

Her finner du eksamensoversikten for 2014. Sjekk i Studentweb at du er oppmeldt i de emnene du skal ha eksamen i. I utdanningsplan del 2 melder du deg selv til vurdering.

Listen blir fortløpende oppdatert med både emner og eksamensdatoer. NB punkter merket med (*) har flyttet dato.

Tips: For å lettere finne frem i dokumentet kan du bruke din nettlesers søkefunksjon. Trykk Ctrl+F, skriv så inn f.eks emnekode eller emnenavn og trykk Enter. Kontinuasjoner melder du deg også til via Studentweb.

DatoEmnekode EmnenavnVurderingsordning
30.07.14 – kont ITE1815   Mekanikk 2 3 timer
30.07.14 - kont ITE1852 S1 Del 1 MEKANIKK 3 timer
30.07.14 – kont ITE1812 S1 Del 1 MEKANIKK 3 timer
30.07.14 – kont ITE1891 S1 Del 1 MEKANIKK 1 – Y-vei 3 timer
30.07.14 – kont ITE1827 S2 Del 2 Reguleringsteknikk 3 timer
30.07.14 – kont ITE1839   El. Anlegg og høgspenningsteknikk 5 timer
30.07.14 – kont ITE1838 PM2 Roterende el. Maskiner 3 timer
31.07.14 – kont ITE1806   Datakommunikasjon og sikkerhet 5 timer
31.07.14 – kont ITE1835 S2 Elektrisitetslære – DEL 2  DC-KRETSER 3 timer
31.07.14 – kont ITE1885 S1 Analog og digital elektronikk – del 1 DIGITALE KRETSER 3 timer
31.07.14 Re-exam STE6220   Object-oriented Programming 3 hours
31.07.14 – kont ITE1855   Byggstatikk, dynamikk og konstruksjonslære 5 timer
31.07.14 – kont ITE1829 S1 Del 1 PROSESSTEKNOLOGI 3 timer
01.08.14 – kont ØAD1004 200 Grl. Matematikk – del 2 5 timer
01.08.14 Re-exam SMN6191   Numerical Methods 3 hours
01.08.14 Re-exam STE6271   Manufacturing  Logistics 3 hours
01.08.14 Re-exam STE6303   Power system 2 3 hours
01.08.14 – kont ITE1671   Strømrettere og transformatorer 3 timer
01.08.14 – kont ITE1613    Matematikk 3 3 timer
01.08.14 – kont IGR1603 S2 Fysikk/Kjemi – del 2 KJEMI 3 timer
01.08.14 – kont iGR1612 S2 Fysikk/kjemi ALTA – del 2 KJEMI  3 timer
01.08.14 – kont ITE1842 S1 Del 1 KJEMI FOR PROSESS 3 timer
01.08.14 – kont ITE1812 S2 Del 2 MATERIALLÆRE 3 timer
04.08.14 Re-exam STE6211   Computer Control of Manufactoring Processes 4 hours
04.08.14 Re-exam STE6218   Computer Technology 3 hours
04.08.14 – kont FHO9029   NORSK – forkurs 5 timer
04.08.14 Kont Narvik BIB2005   Miljø og sårbarhet 3 timer
04.08.14 – kont IGR1603 S1 Fysikk/Kjemi – del 1 FYSIKK 3 timer
04.08.14 – kont iGR1612 S1 Fysikk/kjemi ALTA – del 1 FYSIKK  3 timer
04.08.14 - kont ØAD2005   Samfunnsøkonomi – mikro 3 timer
04.08.14  - kont ØAD1005 1 Samfunnsøkonomi – mikro – skoleeksamen 3 timer
04.08.14 – kont ITE1829 S2 Del 2  - ELEKTRONIKK FOR PROSESS 3 timer
05.08.14 Re-exam SMN6192   Game and Graph Theory/Discrete Mathematics 3 hours
05.08.14 Re-exam STE6282   Power system 1 3 hours
05.08.14 Re-exam STE6219   Digital signal processing 3 hours
05.08.14 - kont ITE1835 S1 Elektrisitetslære – del 1 AC-KRETSER 3 timer
05.08.14 – kont ITE1854 S1 Ingeniørgeologi og geoteknikk 4 timer
05.08.14 – kont YGR1600 S1 Teknisk språkføring - Del 1 ENGELSK 4 timer
05.08.14 - kont ØAD1007   Forretningsengelsk 4 timer
05.08.14 – kont ITE1814 S1 Energiteknikk 3 timer
05.08.14 - kont ITE1801   Programmering 2 5 timer
05.08.14 – kont ITE1836 S1 PIA – del 1 PROGRAMMERING 5 timer
05.08.14 – kont ITE1819 S1 PIA – del 1 PROGRAMMERING 5 timer
05.08.14 – kont ITE1847 S2 Del 2 PLS 3 timer pc
05.08.14 – kont ITE1852 S2 Del 2 FLUIDMEKANIKK 3 timer
05.08.14 – kont ITE1832   Solcelleteknologi og vakuumteknologi 5 timer
06.08.14 – kont IGR1601   Matematikk 2 5 timer
06.08.14 - kont FHO9027   FYSIKK – forkurs 5 timer
06.08.14 Re-exam SMN6196 S1 Optimisation 4 hours
06.08.14 Re-exam SMN6197   Fluid Mechanics 3 hours
06.08.14 Re-exam STE6215   Control Engineering 1 3 hours
06.08.14 – kont ØAD1003 S1 Markedsføringsledelse 3 timer
06.08.14 – Kont EGR9025   Norsk språk og samfunnskunnskap 6 timer
06.08.14 Kont Narvik BIB2001   Risiko og risikostyring 3 timer
06.08.14 – kont ITE1858 S1 Del 1 BYGGADMINSTRASJON 3 timer
06.08.14 – kont. ITE1813   Elektroteknikk og automasjonsteknikk 5 timer
07.08.14 Re-exam SMN6190   Linear Algebra 2 4 hours
07.08.14 - kont IGR1516   Statistikk 3 timer
07.08.14 – kont ITE1842 S2 Kjemi for prosess og statistikk – del 2 STATISTIKK 3 timer
07.08.14 – kont IGR1606   Kvalitetsstyring og statistikk 5 timer
07.08.14 – kont ØAD1009 1 Grl. statistikk og samf. vit. metode – del 1 STATISTIKK 3 timer
07.08.14 – kont ITE1834 S2 Del 2 Statistikk 3 timer
07.08.14 - kont ITE1803 S Del 2 Statistikk 3 timer
07.08.14 - kont ITE1858 S2 Del 2 Statistikk 3 timer
07.08.14 - kont ITE1870 S2 Del 2 Statistikk 3 timer
07.08.14 ITE1711   Statistisk prosesskontroll 3 timer
07.08.14 – kont ITE1800   Programmering 1 5 timer
07.08.14 – kont ITE1838 S1 Del 1 GRUNNLEGGENDE ELEKTRONIKK 3 timer
07.08.14 – kont ITE1885 S2 Del 2 ANALOG ELEKTRONIKK 3 timer
08.08.14 Re-exam STE6207   Quality Management  and improvement 3 hours
08.08.14 Re-exam STE6256   Instrumentation and measuring systems 3 hours
08.08.14 Kont Narvik BIB1002   Organisasjon, ledelse og logistikk 4 timer
08.08.14 – kont ØAD1019   Bed. Øk analyse med grl. regnskap 5 timer
08.08.14 – kont IGR1600   Matematikk 1  5 timer
08.08.14 – kont IGR1518   Matematikk 1 – 3 termin 5 timer
08.08.14 - kont ISA1504   Innføring i økonomi 3 timer
08.08.14 – kont FHO9026   MATEMATIKK – forkurs 5 timer
08.08.14 – RE-EXAM STE6222   Mechanics of Composite materials 5 hours
11.08.14 – re-exam STE6210   Robotics in Man. Systems Oral exam
12.08.14 – kont. ITE1856   Konstruksjonsteknikk 5 timer
12.08.14 – kont. ITE1845   Kommunikasjonsteknologi 5 timer
13.08.14 – kont STE6292 S1 Supply Chain Management Oral exam
14.08.14 – Re-exam STE6238   Geometric medelling 3 hours
14.08.14 – kont ITE1827 S1 Del 1 – LINEÆRE SYSTEMER 3 timer
14.08.14 – kont ITE1533   Lineære systemer 3 timer
14.08.14 – kont ISA1505   Org & ledelse 3 timer
14.08.14 – kont ITE1861   Veg- og Va-teknikk 5 timer
14.08.14 Re-exam STE6217   Electrical Machines and Power Electronics 1 3 hours
14.08.14 – kont YGR1601 S2 Del 2 TEKNISK REALFAG 3 timer
15.08.14 – kont ITE1816   Hydrauliske maskinsystemer og oljehydraulikk 5 timer
15.08.14 – kont HSY4405   Sykepleie med sykdomslære, farmakologi og rehabilitering 6 timer
15.08.14 – kont HSY4402 S1 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farma. til eldre 6 timer
15.08.14 – kont STE6230   VVS- og energiteknikk 3 timer
15.08.14 – siste kont ITE1574   Landmåling 3 timer
15.08.14 – kont YGR1600 S2 Teknisk språkføring – del 2 NORSK 4 timer
15.08.14 - kont ITE1863   Anvendt bergmekanikk 5 timer
15.08.14 ITE1857   Husbyggingsteknikk og materiallære 5 timer
15.08.14 Re-exam STE6295   Optcal Remote Sensing 3 hours
15.08.14 Re-exam STE6236 S1 Theory of Elasticity 3 hours
27.08.14 - kont ITE1834 S5 PIA – del 1 Programmering MAPPE
27.08.14 – kont ØAD1023   Grl. data for øk. adm. MAPPE
27.08.14 – kont ITE1608   Spillprogrammering med prosjekt MAPPE
01.09.14 – kont BIB1005   Geofysikk 3 timer Fjelldal
08.09.14 – kont HSY4404 OBL2 Medikamentregning 3 timer
08.09.14 – kont HSY4303   Medikamentregning – eksterne 3 timer
08.09.14 – kont HSY4301   Mikrobiologi og infeksjonssykdommer 2 timer – kl. 1300

 
Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885