Hovedside / Er student / Eksamensdatoer /
Meny
Eksamensdatoer

Her finner du eksamensoversikten for våren 2016. Sjekk i Studentweb at du er oppmeldt i de emnene du skal ha eksamen i. I utdanningsplan del 2 melder du deg selv til vurdering.

Listen blir fortløpende oppdatert med både emner og eksamensdatoer. NB punkter merket med (*) har flyttet dato.

Tips: For å lettere finne frem i dokumentet kan du bruke din nettlesers søkefunksjon. Trykk Ctrl+F, skriv så inn f.eks emnekode eller emnenavn og trykk Enter. Kontinuasjoner melder du deg også til via Studentweb.

 

DatoEmnekode EmnenavnVurderingsordning
05.11.15 HSY4406   Sykepleie og sykdomslære med farmakologi og rehab. til barn og ungdom 4 timer
08.-22.11.15 BIB3005   Kriser og katastrofer i psykososialt perspektiv Hjemme
11/11 – 18/12 -15 ITE1918 S1 BIM og datastyrt beregning – del 2 Focus konstruksjon Hjemmeeksamen
16.-18.11.15  HSY4403   Sykepleiens vitenskapelige grunnlag, historie og yrkesetikk Hjemme
16.11.15 ITE1850 P Instrumentering og prosessovervåking - prosjekt Prosjekt
19.11.15 ITE1846 M2 Programmerbar elektronikk – del 1 Mikrokontroller Mappe
20.11.15 ITE1912 P FPGA – project Project
20.11.15 ITE1908 P1 Strømrettere og transformatorer – semesteroppgave Prosjekt
23.11.15 ITE1880 M Landmåling 2 – mappe Mappe
23.11.15 ITE1880 M2 Landmåling 3 – mappe Mappe
24.11.15 ITE1828 S Kjemiteknikk med statistisk prosesskontroll 5 timer
26.11.15 ITE1869   Bioenergisystemer 5 timer
26.11.15 ØAD2009   Finansregnskap med analyse 3 timer
26.11.15 ITE1833 S2 Mineralogi og mineralprosessing 5 timer
27.11.15 ITE1908 S1 Kraftel. og el. maskiner – del 1 Strømrettere og transformatorer Prosjekt/muntlig
27.11.15 ITE1829 S1 Innføring i PT – del 1 Prosessteknologi 3 timer
27.11.15 ITE1896 S1 Trainee Project – praksisrapport Praksisrapport
27.11.15 IGR1608 S Ingeniørfaglig arbeidsmetode DT - prosjektoppgave Prosjekt
27.11.15 IGR1609 S Ingeniørfaglig arbeidsmetode EL/FE - prosjektoppgave Prosjekt
27.11.15 IGR1611 S Ingeniørfaglig arbeidsmetode BY – prosjekt oppgave Prosjekt
27.11.15 IGR1611 T Ingeniørfaglig arbeidsmetode BY – Tegneoppgave Prosjekt
27.11.15 IGR1610 P Ingeniørfaglig arbeidsmetode MA/PT – prosjektoppgave Prosjekt
27.11.15 IGR1610 T Ingeniørfaglig arbeidsmetode MA/PT – Tegneoppgave Tegneoppgave
27.11.15 ITE1913 S1 Data Networks 3 hours
30.11.15 ITE1815   Mekanikk 2 5 timer
30.11.15 ØAD1019   Bedriftsøkonomisk analyse med grl. regnskap 5 timer
30.11.15 ITE1874 S2 Vg. stål- og trekonstruksjoner – del 2 Trekonstruksjoner 3 timer
01.12.15 ITE1850 S Instrumentering og prosessovervåking 3 timer
01.12.15 IGR1602 S1 Beregningsorientert programmering – Narvik eTest
01.12.15 ITE1628 S2 Lavspente installasjoner 3 timer
02.12.15 ITE1897   Rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner 5 timer
02.12.15 IGR1602  S5,6,7 Beregningsorientert programmering – Alta, Bodø, Mo eTest
02.12.15 ITE1837 S1 Automasjon – del 1 PLS 3 timer
02.12.15 ITE1847 S1 PLS og PC-basert måling og styring – del 1 PLS 3 timer
02.12.15 ØAD2002   Industrimarkedsføring Gruppe/muntlig
03.12.15 ITE1855   Statikk, dynamikk og konstruksjonslære 5 timer
03.12.15 ITE1898 S2 Vg. stål- og betongkonstruksjoner – del 2 Betongkonstruksjoner 3 timer
03.12.15 ITE1884 S1 Energieffektivisering og fjernvarmeanlegg 3 timer
03.12.15 ITE1848   Romfysikk og astronomi 5 timer
03.12.15 ITE1912 S FPGA – written exam 3 hours
04.12.15 ITE1911   Kraftsystemforvaltning 3 timer
04.12.15 ITE1806   Datakommunikasjon og sikkerhet 5 timer
04.12.15 YGR1600 S1 Teknisk språkføring – del 1 ENGELSK 4 timer
04.12.15 ITE1880 S Landmåling 2 3 timer
04.12.15 ITE1814 S1 Energiteknikk 3 timer
04.12.15 ITE1808   Spilldesign og 3D-modellering Mappe
04.12.15 ØAD2001   Samfunnsøkonomi – makro 3 timer
07.12.15 BIB3001   Anvendt forskningsmetode 3 timer på Fjelldal
07.12.15 SMN6200 P1 Fluid Mechnics – project Project
07.12.15 IGR1609 S1 Ingeniørfaglig arbeidsmetode EL/FE 3 timer
07.12.15 STE6234 S1 Prosjekt – Bygningsteknologi I kaldt klima Prosjekt
07.12.15 ITE1902   Vegplanlegging og vegteknologi 5 timer
07.12.15 ITE1840   Energi og miljø 5 timer
07.12.15 ØAD2003   Investering/finansiering/budsjettering 5 timer
07.12.15 ITE1903   Surface mining 5 timer
08.12.15  Avbrutt ITE1895   Bearbeiding inkl. måleteknikk og materiallære 5 timer
08.12.15  Avbrutt ITE1847 S2 Del 2 Programmering i LabVIEW 3 timer pc
08.12.15  Avbrutt IGR1608 S2 Ingeniørfaglig arbeidsmetode DT – Programmering 3 timer
08.12.15  Avbrutt ØAD1608   Innføring i programmering 3 timer
08.12.15  Avbrutt ØAD1004 100 Grunnleggende matematikk – del 1 3 timer
08.12.15 – kl. 0800 FHO9037   Engelsk – Svalbard 4 timer
09.12.15 IGR1613 S1 Del 1 Matematikk 3  3 timer
09.12.15 ØAD2004   Driftsregnskap 3 timer
10.12.15 ITE1809   Datamaskingrafikk og spillprogrammering Mappe
10.12.15 ITE1837 S2 Automasjon – del 2 AutoCAD og ElCAD 3 timer pc
10.12.15 ITE1885 S1 Analog og digital elektronikk – del 1 Digitale kretser 3 timer
10.12.15 ITE1883   Vindteknologi 5 timer
10.12.15 ITE1854   Ingeniørgeologi og geoteknikk 4 timer
10.12.15 ITE1879   VA II 3 timer
10.12.15 ITE1901   Programmering 2 Mappe
11.12.15 SMN6197   Strømningslære/Fluid Mechanics 3 hours
11.12.15 SMN6200 S1 Fluid Mechanics 3 hours
11.12.15 SMN6192   Game- and Graph Theory/Discrete Mathematics/Diskret matematikk med spill- og grafteori 3 hours
11.12.15 STE6295   Optical Remote Sensing 3 hours
11.12.15 STE6282 S1 Power Systems 1  3 hours
11.12.15 STE6289   Modern Materials and Computations 3 hours
11.12.15 IGR1600   Matematikk 1 5 timer
11.12.15 ITE1841   Systemdrift og vern 5 timer
11.12.15 ITE1823   Driftsstyring og vedlikehold 5 timer
11.12.15 ITE1874 S1 Vg. stål- og trekonstruksjoner – del 1 Stålkonstruksjoner 3 timer
11.12.15 ITE1898 S1 Vg. stål- og betongkonstruksjoner – del 1 Stålkonstruksjoner 3 timer
11.12.15 ITE1913 S Digital Signal Processing 3 hours
11.12.15 ITE1914 S1 Signalbehandling 3 timer
14.12.15 ØAD1018   ERP-systemer Mappe
14.12.15 ITE1804   Operativsystemer og tjenestedrift Mappe
14.12.15 ITE1829 S2 Innføring i PT – del 2 Elektronikk for prosess 3 timer
14.12.15 ITE1904   Tunneldriving og sprengningsteknologi 5 timer
14.12.15 ITE1885 S2 Analog og digital elektronikk – del 2 Analog elektronikk 3 timer
14.12.15 YGR1601 S1 Teknisk realfag – del 1 5 timer
14.12.15 YGR1602 S1 Teknisk realfag – del 1 Hammerfest  og Glomfjord 5 timer
14.12.15 STE6286   Stability and reliability in power systems 3 hours
15.12.15 STE6227   Bygningsmateriallære 3 timer
15.12.15 STE6270   Bygningsprosjektering Prosjekt/muntlig
15.12.15 STE6218   Computer Technology 3 hours
15.12.15 ØAD1017   Kvalitetsledelse 3 timer
15.12.15 STE6210   Robotics in manufacturing systems 3 hours
15.12.15 STE6222 S1 Mechanics of Composite Materials 3 hours
15.12.15 ITE1811   Webapplikasjoner 2 Mappe
15.12.15 IGR1613 S2 Del 2 Fysikk 2  3 timer
15.12.15 ØAD1003   Markedsføringsledelse 3 timer
15.12.15 ITE1820 M Design og strukturell analyse Mappe
15.12.15 ITE1810   Internettapplikasjoner 1 Mappe
16.12.15 SMN6203   PDE and the finite element method/ PDE og elementmetoden 3 hours
16.12.15 IGR1602 S2 Del 2 Statistikk 3 timer
16.12.15 ØAD1009 1 Grl. statistikk  3 timer
16.12.15 STE6255   Project M-EL Project/oral exam
16.12.15 STE6247   Applied Geometry and Special effects Project/oral exam
17.12.15 HSY4300   Anatomi, fysiologi og biokjemi 5 timer
17.12.15 STE6233 S1 Drift/vedlikehold/ombygging av bygninger 3 timer
17.12.15 STE6246 2 Knowledge-based systems (KBS) Project
17.12.15 SMN6195   Complex analysis 3 hours
17.12.15 SMN6201   Analytic computations 3 hours
17.12.15 ITE1821 S Subsea/piping 5 timer
17.12.15 ITE1919   Videregående Statikk inkl. ANSYS  5 timer
17.12.15 ITE1915 S1 Satellittfjernmåling 3 timer
18.12.15 STE6228   Innemiljø 3 timer
18.12.15 STE6216   Control Engineering 2 3 hours
18.12.15 ØAD1014   Operasjonsanalyse 3 timer
18.12.15 SMN6196 S2 Operation research 1 3 hours
18.12.15 STE6287   Operation and control of electric power systems 3 hours
20.12.15 ITE1699   Matematikk 3 – nettbasert Mappe
04.01.16 - kont HSY4404 S Sykepleie og sykdomslære med farmakologi til akutt somatisk og psykisk syke 6 timer
08.-22.01.16 Re-exam STE6214   Project work– Virtuell Manufacturing Project
11.-18.01.16 BIB3003   Oljevernledelse Hjemme
11.01.16  NY ITE1895   Bearbeiding inkl. måleteknikk og materiallære 5 timer
11.01.16  NY ITE1847 S2 Del 2 Programmering i LabVIEW 3 timer pc
11.01.16  NY IGR1608 S2 Ingeniørfaglig arbeidsmetode DT – Programmering 3 timer
11.01.16  NY ØAD1608   Innføring i programmering 3 timer
11.01.16  NY ØAD1004 100 Grunnleggende matematikk – del 1 3 timer
13.01.16 ITE1877   Drift og vedlikehold av veger og gater 3 timer
15.01.16 ITE1853   Innføring i byggfag Mappe
15.01.16 ITE1876 M1 Tekniske installasjoner – Bygg Mappe
15.01.16 ITE1876 M2 Tekniske installasjoner – Anlegg Mappe
28.01.16 ØAD2008 P IT baserte styringssystemer Prosjekt
28.01-01.02.16 kont HSY4403   Sykepleiens vitenskapelige grunnlag, historie og yrkesetikk Hjemme
05.02.16 STE6290 S2 Materials selection in product design Project
08.02.16 HSY4402   Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi til eldre 6 timer
12.02.16 HSY4405   Sykepleie med sykd.lære, farmakologi og rehab. til kronisk somatisk og psykisk syke 6 timer
19.02.16 ITE1879 P Prosjektoppgave VA II Prosjekt
26.02.16 SMN6198   Bygningsfysikk 3 timer
26.02.16 STE6304   Mathematical modeling and simulation  Mappe
26.02.16 STE6220   Object-oriented Programming 3 hours
26.02.16 STE6271   Manufacturing Logistics 3 hours
29.02.16 STE6291   Finite Element Methods, Programming/ Progr. av elementmet. Project/oral exam
29.02.16 STE6245   Advanced Game and Simulator Programming/ Avansert spill og sim. programmering Project/oral exam
29.02.16 STE6209 S2 CAD/CAM 3 hours
01.03.16 – kl. 0800 FHO9038   Teknologi og samfunn + kjemi – Svalbard 4 timer
01.03.16 STE6293   Brannteknikk 3 timer
01.03.16 STE6257   Satellite Communication 3 hours
01.03.16 STE6256   Instrumentation & measuring systems 3 hours
02.03.16 ØAD1025 S1 Verdikjedestrategi og Lean prosessforbedring 5 timer
03.03.16 STE6238   Geometric Modelling 3 hours
03.03.16 STE6307   Computer Integrated Manufacturing 3 hours
04.03.16 STE6278   Husbyggingsteknikk 3 timer
04.03.16 STE6219   Discrete-time signal processing/Digital signalbehandling 3 hours
06.04.16 – kl. 1215 ØAD2008 S1 IT baserte styringssystemer eTest
12.04.16 – kl. 0800 FHO9034   Norsk – Svalbard 4 timer
15.04.16 HVA4100   Vold I nære relasjoner og voldshåndtering og behandling av voldsutøver Fordypningsoppgave
25.04.16 STE6308   Virtual Manufacturing Project
29.04.16 SAD6210 P Innovation and economics – business plan and idea desc. Project
30.04.16 ITE1830 M1 Olje og gass – Design report Rapport
02.-09.05.16 HSY4400   Psykologi, pedagogikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning Gruppe/hjemme
06.05.16 HRP4030   Videreutdanning i rus og psykiatri Hjemme
09.05.16 VPR4120 S Tverrfaglig veiledning Hjemme
12.05.16 IGR1605   Entreprenørskap, økonomi og organisasjon 5 timer
12.05.16 ITE1826 P Kjemi for prosess – Prosessrelatert miljøkunnskap - prosjekt Prosjekt
12.05.16 ITE1826 R Kjemi for prosess – Prosessrelatert miljøkunnskap - teknisk rapport Rapport
13.05.16 EGR9025   Norsk språk og samfunnskunnskap 6 timer
Muntlig; 7., 8., – 9. og 10 juni 2016
20.05.16 STE6241   Product Design - project  Project
20.05.16 SAD6210 S1 Innovation and economics 3 timer
20.05.16 ITE1916 G Elektronikk for ekstreme forhold Gruppearbeid
20.05.16 ITE1916 P Elektronikk for ekstreme forhold – teoridel Prosjekt
23.05.16 ØAD1005 2 Samfunnsøkonomi mikro m/prosjekt og muntlig Prosjekt/muntlig
23.05.16 ITE1862 M Mappe Arealplanlegging Mappe
23.05.16 ITE1862 M4 Mappe – Landmåling 4 Mappe
24.05.16 STE6241   Product Design  Oral exam
24.05.16 STE6217   Electrical Machines and Power Electronics 1 3 hours
24.05.16 ITE1832 S1 Del 1 Solcelleteknologi 4 timer
24.05.16 ITE1905 S1 Del 1 Solcelleteknologi 4 timer
25.05.16 STE6246 1 Knowledge-based systems (KBS) 3 hours
25.05.16 ITE1845   Kommunikasjonsteknologi 5 timer
25.05.16 ITE1909   Elektriske anlegg 1 5 timer
25.05.16 – kont ITE1839   Elektriske anlegg og høgspenningsteknikk 5 timer
25.05.16 ØAD1505 S1 Organisasjon og ledelse 3 timer
26.05.16 ITE1830 S1 Olje og gass – design og produksjon 5 timer
26.05.16 STE6292 S2 Supply Chain Management 3 hours
26.05.16 ITE1857   Husbygningsteknikk og materiallære 5 timer
26.05.16 ITE1813   Elektroteknikk og automasjonsteknikk 5 timer
26.05.16 ØAD2006   Strategisk ledelse Prosjekt/muntlig
26.05.16 FHO9040   MATEMATIKK – forkurs 5 timer
26.05.16 ITE1905 S2 Del 2 Brenselceller 4 timer
27.05.16 ITE1807   Systemutvikling Mappe
27.05.16 ITE1846 M1 Programmering i C++ Mappe
27.05.16 STE6230   VVS- og Energiteknikk 5 timer
27.05.16 STE6249 1 Virtual reality, graphics and animation Project
27.05.16 STE6303   Power System 2 3 hours
27.05.16 STE6236 S2 Theory of Elasticity 3 hours
27.05.16 ITE1835   Elektrisitetslære 5 timer
27.05.16 ITE1860   Anleggs- og produksjonsteknikk 5 timer
30.05.16 STE6296   Spacecraft System Engineering Oral exam
30.05.16 ITE1830  M2 Olje og gass – Process report Rapport
30.05.16 ITE1916 S Elektronikk for ekstreme forhold - Ekstrem elektronikk 3 timer
30.05.16 ITE1826 S Kjemi for prosess 3 timer
30.-31.05.16 ØAD1006   Forretningsjus Hjemme
30.05.16 FHO9043   Kommunikasjon og norsk – forkurs 5 timer
31.05.16 IGR1603 S2 Fysikk/kjemi – del 2 KJEMI 3 timer
31.05.16 ITE1861 S2 VA-teknikk 3 timer
31.05.16 ØAD1012   Bedriftsetablering Gruppe/muntlig
01.06.16 ITE1900   Programmering 1 5 timer
01.06.16 HSY4301 S2 Mikrobiologi og infeksjonssykdommer 2 timer
01.06.16 FHO9042   Fysikk – forkurs 5 timer
02.06.16 YGR1600 S2 Teknisk språkføring – NORSK 4 timer
02.06.16 ITE1888   Konstruksjonselementer, standarder og kvalitetsstyring 5 timer
02.06.16 ITE1827 S1 Del 1 Lineære systemer 3 timer
02.06.16 ØAD1010   Salg- og serviceledelse 3 timer
02.06.16 ITE1908 P2 Roterende elektriske maskiner – semesterprosjekt Prosjekt
03.06.16 ØAD1004 2 Grl. matematikk – del 2 5 timer
03.06.16 ITE1802   Programmering for mobil Mappe
03.06.16 – kl. 0800 FHO9035   Matematikk – Svalbard 5 timer
06.06.16 – kl. 0800 FHO9036   Fysikk – Svalbard 5 timer
06.06.16 IGR1601   Matematikk 2 5 timer
06.-09.06.16 kl. 1000 ØAD2007   Praktisk organisasjon og ledelse Hjemme
07.06.16 YGR1602 S2 Teknisk realfag – Hammerfest og Glomfjord – del 2 5 timer
07.06.16 YGR1601 S2 Teknisk realfag – del 2  3 timer
07.06.16 ØAD1007   Forretningsengelsk 4 timer
08.06.16 ITE1827 S2 Del 2 Reguleringsteknikk 3 timer
08.06.16 ITE1862 S1 Arealplanlegging 3 timer
08.06.16 ITE1864   Gruvedrift 5 timer
09.-10.06.16 HSY4400   Psykologi, pedagogikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning Muntlig
09.06.16 IGR1603 S1 Fysikk/kjemi – del 1 FYSIKK 3 timer
10.06.16 VKT1013   Krisehåndtering og traumebehandling Hjemme
10.06.16 ITE1816   Hydrauliske maskinsystemer og oljehydraulikk 5 timer
10.06.16 ITE1916 S1 Elektronikk for ekstreme forhold – teoridel 3 timer
10.06.16 ITE1862 S2 Landmåling 4 – skriftlig eksamen 3 timer
10.06.16 ITE1844 M Anvendt elektronikk - konstruksjonsdel Mappe
10.06.16 ITE1844 S Anvendt elektronikk 3 timer
13.06.16 ØAD2005   Samfunnsøkonomi – mikro 3 timer
13.06.16 ØAD1005 1 Samfunnsøkonomi – mikro 3 timer
13.06.16 ITE1856   Konstruksjonsteknikk 5 timer
13.06.16 ØAD1009 2 Grl. Statistikk og samf. vitenskapelig metode del 2 Prosjekt/muntlig
13.06.16 ITE1910   Elektriske anlegg 2 5 timer
14.06.16 ITE1852   Mekanikk og fluidmekanikk 5 timer
14.06.16 ITE1861 S1 Del 1 Veg-teknikk 3 timer
15.06.16 ITE1832 S2 Del 2 Vakuumteknologi 4 timer
15.06.16 ITE1863   Anvendt bergmekanikk 5 timer
16.06.16 ITE1908 S2 Kraftel. og el. maskiner – del 1 Roterende el. maskiner Muntlig
24.06.16 IGR1518   Matematikk 1 – 3-termin 5 timer

 
Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885