Hovedside / Er student / Eksamensdatoer /
Meny
Eksamensdatoer

Her finner du eksamensoversikten for våren 2015. Sjekk i Studentweb at du er oppmeldt i de emnene du skal ha eksamen i. I utdanningsplan del 2 melder du deg selv til vurdering.

Listen blir fortløpende oppdatert med både emner og eksamensdatoer. NB punkter merket med (*) har flyttet dato.

Tips: For å lettere finne frem i dokumentet kan du bruke din nettlesers søkefunksjon. Trykk Ctrl+F, skriv så inn f.eks emnekode eller emnenavn og trykk Enter. Kontinuasjoner melder du deg også til via Studentweb.

 

DatoEmnekode EmnenavnVurderingsordning
02.02.15 ØAD2008 P IT baserte styringssystemer Prosjekt
10.02.15 HSY4402 S1 Gr. sykepleie med sykdomslære og farmakologi til eldre 6 timer
13.02.15 HSY4405   Sykepleie med  sykdomslære,  farmakologi og rehabilitering til kronisk somatisk og psykisk syke  6 timer
23.02-02.03.15 BIB2004   Operativ ledelse Hjemme
27.02.15 ØAD1025 S1 Verdikjedestrategi og Lean prosessforbedring 5 timer
27.02.15 SMN6198   Bygningsfysikk 3 timer
27.02.15 STE6304   Mathematical modeling and simulation MAPPE
27.02.15 STE6290   Materials selection in product design Project
27.02.15 STE6220   Object-oriented Programming 3 hours
27.02.15 STE6207   Quality Management and improvement 3 hours
03.03.15 STE6293   Brannteknikk 3 timer
03.03.15 STE6238   Geometric modelling 3 hours
03.03.15 STE6219   Discrete-time signal  processing 3 hours
04.03.15 STE6307   Computer integrated Manufacturing (CIM) 3 hours
05.03.15 STE6291   Finite Element  Methods, Programming Oral exam
05.02.15 STE6245   Advanced Game and Simulator Programming Oral exam
05.03.15 STE6257   Satellite Communication 3 hours
06.03.15 STE6256   Instrumentation and measuring systems 3 hours
06.03.15 STE6278   Husbyggingsteknikk 3 timer
06.03.15 STE6209 S2 DAK/DAP 3 timer
13.03.15 HVA4100   Vold i nære relasjoner og voldshåndtering og behandling av voldsutøver Fordypningsoppgave
16.03-23-03.15 kl. 1500 HSY4402   Sosiologi, sosialantropologi, stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk Hjemme
23.03.15 ØAD2008 S1 It baserte styringssystemer eTest
07.04.15 VMI1001   Videreutdanning i motiverende  intervju Audioinnspilling
17.04.15 – SISTE kont ITE1812 S2 Del 2 MATERIALLÆRE 3 timer
17.04.15 – SISTE kont ITE1657   Materiallære 3 timer
17.04.15 – kont YGR1601 S1 Teknisk realfag – del 1 5 timer
17.04.15 – kont YGR1602 S1 Teknisk realfag del 1 – Hammerfest og Glomfjord 5 timer
20.04-04.05.15 – kl. 1200 – kont BIB3005   Kriser og katastrofer i psykososialt perspektiv Hjemme
24.04.15 SAD6210 P Innovation and economics Project no. 2
24.04.15 – kont HSY4405   Spl. med sykdomslære, farmakologi og rehab. til kronisk somatisk og psykisk syke 6 timer
27.04-04.05.15 BIB2002   Katastrofeberedskap Hjemme
27.04.15 – kont ØAD2003   Investering/finansiering/budsjettering 5 timer
27.04.15 – kont ØAD1017   Kvalitetsledelse 3 timer
27.04.15 – kont ITE1902   Vegplanlegging og vegteknologi 5 timer
27.04.15 – kont ITE1833 S2 Mineralogi og mineralprosessing 5 timer
27.04.15 – kont ITE1806   Datakommunikasjon og sikkerhet 5 timer
27.04.15 – kont ITE1814   Energiteknikk 3 timer
27.04.15 – kont ITE1847 S1 Del 1 PLS 3 timer
28.04.15 – kont ØAD2001   Samfunnsøkonomi – makro 3 timer
28.04.15 – kont ITE1880 S Landmåling 2 – skriftlig eksamen 3 timer
28.04.15 – kont ITE1850   Instrumentering og prosessovervåking 3 timer
29.04.15 – kont IGR1613 S2 Del 2 FYSIKK 2 3 timer
29.04.15 – kont ØAD1024   Logistikkbedrifter og transportlogistikk 3 timer
29.04.15 – konr ITE1873 S1 Del 1 Samvirkekonstruksjoner 3 timer
30.04.15 – kont ØAD2009   Finansregnskap med analyse 3 timer
30.04.15 – kont ITE1874 S1 Del 1 Stålkonstruksjoner 3 timer
30.04.15 – kont ITE1874 S2 Del 2 Trekonstruksjoner 3 timer
30.04.15 – kont ITE1898 S1 Del 1 Stålkonstruksjoner 3 timer
30.04.15 - kont  ITE1904   Tunneldriving og sprengningsteknologi 5 timer
30.04.15 – kont ITE1884   Energieffektivisering og fjernvarmeanlegg 3 timer
30.04.15 – kont ITE1815   Mekanikk 2 5 timer
30.04.15 – kont ITE1851   Digital og mobil kommunikasjon 3 timer
30.04.15 – kont ITE1628 S2 Lavspente elektriske installasjoner 3 timer
30.04.15 – kont ITE1847 S2 Del 2 PC-basert måling og styring 3 timer pc
30.04.15 – ekstra kont ITE1855 S Statikk, dynamikk og konstruksjon 5 timer
04.05.15 VMI1001   Videreutdanning i motiverende  intervju Refleksjonsnotat
04.05-11.06.15 BIB2006   Farlig gods (Hazmat) Hjemme
06.05.15 ØAD2006   Strategisk ledelse og internasjonalisering Gruppe + muntlig
06.05.15 – kont ITE1898 S2 Vg. betong- og stål – del 2 Betongkonstruksjoner 3 timer
07.05.15 – kont IGR1613 S1 Del 1 MATEMATIKK 3 3 timer
07.05.15 – kont ITE1613   Matematikk 3 3 timer
08.05.15 – kont ØAD2004   Driftsregnskap 3 timer
08.05.15 – kont ØAD1014   Operasjonsanalyse 3 timer
08.05.15 – kont ITE1873 S2 Del 2 Statikk 3 timer
08.05.15 – kont ITE1879   VA II 3 timer
08.05.15 – kont ITE1821   Subsea/piping 5 timer
08.05.15 – kont ITE1841   Systemdrift og vern 5 timer
08.05.15 – kont ØAD1608 S1 Innføring i programmering 3 timer
11. – 18.05.15 kl. 0830 HSY4400   Pedagogikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning Hjemme
11.05.15 IGR1605   Entreprenørskap, økonomi og organisasjon 5 timer
12.05.15 ITE1826 P Prosessrelatert miljøkunnskap Prosjekt
12.05.15 ITE1826 R Prosessrelatert miljøkunnskap Teknisk rapport
12.05.15 ITE1826 P Prosessrelatert miljøkunnskap - prosjekt Prosjekt
12.05.15 ITE1826 R Prosessrelatert miljø-kunnskap – tekn.rapport Rapport
13.05.15 EGR9025   Norsk språk og samfunnskunnskap – skriftlig eksamen 6 timer
13.05.15 STE6292   Supply Chain Management Project and oral exam
13.05.15 STE6308   Virtual Manufacturing Group project
18.05.15 SAD6210 S1 Innovation and economics – written exam 3 hours
19.05.15 ITE1862 M Mappe Arealplanlegging Mappe
20.05.15 STE6236 S2 Theory of Elasticity 3 hours
20.05.15 STE6217   Electrical Machines and Power Electronics 1 3 hours
20.05.15 ØAD1012   Bedriftsetablering Prosjekt/muntlig
21.05.15 HSY4409   Bacheloroppgave i sykepleie Semesteroppgave
21.05.15 STE6296   Spacecraft System Engineering – project 15.05.15 Oral exam 
21.05.15 STE6246 1 Knowledge-based systems (KBS) 3 hours
21.05.15 VKT1013   Krisehåndtering og traumebehandling Hjemme
22.05.15 STE6303 S1 Power system 2 – written exam 3 hours
22.05.15 STE6241   Product Design Project/oral exam
22.05.15 STE6230 S1 VVS og energiteknikk 5 timer
22.05.15 HRP4030   Videreutdanning i rus og psykiatri Hjemme
22.05.15 ITE1837 S2 PLS og automatiseringsteknikk – del 2 AutoCAD og ElCAD 3 timer pc
22.05.15 – Utsatt HVA4096   Fordypningsoppgave i vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk Hjemme
22.05.15 STE6249 1 Virtual reality, graphics and animation ¿ theory Project
26.05.15 ITE1862 M4 Mappe Landmåling 4 Mappe
27.05.15 FHO9029   NORSK – FORKURS 5 timer
27. og 28.05.15 ITE1838 PM2 Roterende elektriske maskiner Muntlig
27.05.15 YGR1600 S2 Teknisk språkføring – del 2 NORSK 4 timer
27.05.15 ITE1826 S Kjemi for prosess 3 timer
28.05.15 ØAD1010   Salg- og serviseledelse 3 timer
28.05.15 ØAD2005   Samfunnsøkonomi – mikro 3 timer
28.05.15 ØAD1005 1 Samfunnsøkonomi – mikro skoleeksamen 3 timer
28.05.15 ITE1861 S1 Veg- og VA-teknikk – del 1 Vegteknikk 3 timer
28.05.15 ITE1869   Bioenergisystemer 5 timer
29.05.15 ITE1807   Systemutvikling Mappe
29.05.15 ITE1846 M1 Programmerbar elektronikk – Programmering i C++ Mappe
29.05.15 – kont ITE1546   Programmering i C++ Mappe
29.05.15 IGR1603 S1 Fysikk/kjemi – del 1 FYSIKK 3 timer
29.05.15 ITE1830 M1 Olje og gass design – Designrapport Rapport
29.05.15 ITE1830 M2 Olje og gass design – Prosessrapport Rapport
29.05.15 – kont HSY4402 S1 Grl. sykepleie med sykdomslære og farmakologi til eldre 6 timer
29.04.15 - kont ITE1873 S1 Statikk og samvirkekonstr. – del 1 Samvirkekonstruksjoner 3 timer
01.06.15 ISA1505 S1 Organisasjon og ledelse 3 timer
01.06 kl. 1000- 04.06.15 kl. 1000 ØAD2007 HJE Praktisk organisasjon og ledelse 72 timer hjemme
01.06.15 ITE1857 S1 Husbyggingsteknikk og materiallære 5 timer
01.06.15 ITE1905 S1 Solcelletekn og brenselceller – del 1 SOLCELLETEKNOLOGI 3 timer
01.06.15 ITE1805   Databaser og webapplikasjoner Mappe
01.06.15 ITE1839   Elektriske anlegg og høgspenningsteknikk 5 timer
01.06.15 ITE1832 S1 Solcelleteknologi og vakuumteknologi – del 1 Solcelleteknologi 3 timer
02.06.15 FHO9027   FYSIKK – FORKURS 5 timer
02.06.15 ITE1862 S1 Arealplanlegging og landmåling 4 – del 1 Arealplanlegging 3 timer
02.06.15 ITE1813   Elektroteknikk og automasjonsteknikk 5 timer
02.06.15 ITE1844 P Anvendt elektronikk – prosjekt Prosjekt
02.06.15 ITE1844 S Anvendt elektronikk  3 timer
02.06.15 ITE1844 M Anvendt elektronikk – konstruksjonsdel Mappe
03.06.15 ØAD1004 200 Grunnleggende matematikk – del 2 5 timer
03.06.15 ITE1863   Anvendt  bergmekanikk 5 timer
03.06.15 ITE1905 S2 Solcelletekn og brenselceller – del 1 BRENSELCELLER 3 timer
03.06.15 ITE1830 S1 Olje og gass design – skriftlig eksamen 5 timer
04.06.15 IGR1601   Matematikk 2 5 timer
05.06.15 FHO9026   MATEMATIKK – FORKURS 5 timer
05.06.15 ØAD1009 2 Grl. statistikk og samf. vitenskapelig metode Prosjekt - muntlig
05.06.15 ITE1861 S2 Veg- og VA-teknikk – del 1 VA-teknikk 3 timer
05.06.15 ITE1827 S1 Lineære systemer og reguleringsteknikk – del 1 LINEÆRE SYSTEMER 3 timer
05.06.15 – siste kont ITE1533   Lineære systemer 3 timer
06.05.15 – kont ITE1898 S2 Vg. stål og betongkonstr – del 2 Betongkonstruksjoner 3 timer
08.06.15 HSY4301 S2 Mikrobiologi og infeksjonssykdommer 2 timer
08.06.15 YGR1601 S2 Teknisk realfag – del 2 3 timer
08.06.15 YGR1602 S2 Teknisk realfag – del 2 H & G 5 timer
08.06.15 ITE1856   Konstruksjonsteknikk 5 timer
08.-09.06.15 – kl. 1000 ØAD1006   Forretningsjus 24 timer hjemme
08.06.15 ITE1864   Gruvedrift 5 timer
09.06.15 ITE1862 S2 Arealplanlegging og landmåling 4 – del 2 Landmåling 4 3 timer
09.06.15 ITE1816   Hydrauliske maskinsystemer og oljehydraulikk 5 timer
09.06.15 ITE1845   Kommunikasjonsteknikk 5 timer
10.06.15 IGR1603 S2 Fysikk/kjemi – del 2 KJEMI 3 timer
10.06.15 ITE1802   Programmering for mobil Mappe
11.06.15 HSY4404 S2 Medikamentregning 3 timer
11.06.15 HSY4303   Medikamentregning (eksterne) 3 timer
11.06.15 ØAD1005 2 Samfunnsøkonomi – mikro – prosjekt/muntlig Prosjekt/muntlig
11.06.15 ITE1906   Byggadministrasjon og prosjektstyring 5 timer
11.06.15 ITE1832 S2 Solcelleteknologi og vakuumteknologi – del 1 Vakuumteknologi 3 timer
12.06.15 ITE1835   E-lære 5 timer
12.06.15 – kont ITE1835 S1 E-lære – del 1 AC-kretser 3 timer
12.06.15 – kont ITE1835 S2 E-lære – del 2 DC-kretser 3 timer
12.06.15 ITE1888   Konstruksjonselementer, standarder og kvalitetsstyring 5 timer
15.06.15 ØAD1007   Forretningsengelsk 4 timer
15.06.15 ITE1900   Programmering 1 5 timer
15.06.15 - kont ITE1800   Programmering 1  5 timer
15.06.15 - kont ITE1801   Programmering 2 5 timer
15.06.15 ITE1860   Anleggs- og produksjonsteknikk 5 timer
15.06.15 ITE1827 S2 Lineære systemer og reguleringsteknikk – del 2 REGULERINGSTEKNIKK 3 timer
15.06.15 – kont ITE1624   Reguleringsteknikk 3 timer
16.06.15 ITE1852   Mekanikk og fluidmekanikk 5 timer
16.06.15 – kont ITE1852 S1 Mekanikk og fluidmekanikk – del 1 Mekanikk 1 3 timer
16.06.15 – kont ITE1852 S2 Mekanikk og fluidmekanikk – del 1 Fluidmekanikk 3 timer
16.06.15 – kont ITE1812 S1 Mekanikk 1 med materiallære – del 1 Mekanikk 1 3 timer
16.06.15 – kont ITE1891 S1 Mekanikk 1 med materiallære Y-vei – del 1 Mekanikk 3 timer
26.06.15 IGR1518   Matematikk – 3 termin 5 timer
31.07.15 – re-exam STE6295   Optical Remote Sensing 3 hours
31.07.15 – re-exam STE6256   Instrumentation and measuring systems 3 hours
31.07.15 – kont IGR1603 S2 Fysikk/kjemi – del 2 KJEMI 3 timer
03.08.15 – re-exam SMN6192   Game and Graph Theory/Discrete Mathematics  3 hours
03.08.15 – re-exam STE6218   Computer Technology 3 hours
03.08.15 – kont IGR1603 S1 Fysikk/kjemi – del 1 FYSIKK 3 timer
03.08.15 – kont STE6293   Brannteknikk 3 timer
04.08.15 – re-exam STE6216   Control Engineering 1 3 hours
04.08.15 – re-exam STE6282   Power system 1 3 hours
04.08.15 – kont BIB2001   Risiko og risikostyring 3 timer – Arr. i Narvik
05.08.15 – re-exam SMN6191   Numerical  Methods 3 hours
05.08.15 – re-exam STE6207   Quality Management and improvement 3 hours
05.08.15 – kont IGR1600   Matematikk 1 5 timer
05.08.15 – re-exam STE6219   Discrete-time signal processing 3 hours
06.08.15 – re-exam SMN6197   Fluid Mechanics/Strømningslære 3 hours
06.08.15 – re-exam SMN6200   Fluid Mechanics/Strømningslære/simuleringer 3 hours
06.08.15 – re-exam STE6216   Control Engineering 2 3 hours
06.08.15 – kont BIB2005 S1 Miljø og sårbarhet 3 timer – Arr. i Narvik
07.08.15 – re-exam SMN6194   Heat Transfer/Varmelære 3 hours
07.08.15 – re-exam STE6228   Innemiljø 3 timer
07.08.15 – re-exam SMN6190   Linear algebra 2 4 hours
07.08.15 – kont IGR1602 S2 Beregn.orientert programmering – del 2 STATISTIKK 3 timer
07.08.15 – kont ITE1803 S Progr. 3 – del 2 STATISTIKK 3 timer
07.08.15 – kont ØAD1009 1 Grl. statistikk of samf.vit. metode – del 1 STATISTIKK 3 timer
10.08.15 – re-exam STE6220   Object-oriented  Programming 3 hours
26.08.15 – kont IGR1602 S1 Beregningsorientert programmering – del 1 Programmering eTest 1,5 timer
26.08.15 – kont ØAD2008 S1 IT-baserte styringssystemer eTest

 
Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885