Hovedside / Er student / Info - nettbasert ingeniørutdanning /
Meny
Info - nettbasert ingeniørutdanning

Generell informasjon for nettbasert ingeniørutdanning (nett.ing.)

 

Kontakt
Når det gjelder faglige spørsmål er det først og fremst emneansvarlig som skal kontaktes. Opplysninger om emneansvarlig står angitt i emnebeskrivelsen. For mer generelle innspill og kommentarer (ris og ros) kan Klar melding benyttes. 

Spørsmål om opptakskrav, utdanningsplan, generelle spørsmål vedrørende opptak rettes til Studieadministrasjonen, studieadm@hin.no

Spørsmål om fritak fag, generelle ting vedrørende et studieprogram rettes til studiekoordinator for studieprogrammet:

Andre generelle spørsmål vedrørende nettstøttet, fleksibel ingeniørutdanning kan rettes til koordinator for nettingeniørstudentene.

 
Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885