Terminplan 11/12 /
Meny
Terminplan 11/12

Rektor har fastsatt følgende rammer for studieåret 2011/2012.

- Høstsemester 2011                     tirs. 16.08.11 – ons. 21.12.11
- Vårsemester 2012

man. 09.01.12 – tors. 21.06.12

   
- Sommerperioden 2012 man. 09.07.12 – fre. 10.08.12 

Eksamen / semesteravslutninger / undervisningsfri:

 • I emner hvor det benyttes skriftlig eksamen under tilsyn vil eksamenstidspunkter publiseres generelt via web, og via StudentWeb i emner hvor studenten er oppmeldt.
 • Semesteravslutning vil være siste dato i hvert semester.  Dette kan variere noe fra studieprogram til studieprogram. 
 • Lunsjpausen (kl. 11:30 – 12:15) er undervisningsfri alle dager.
 • Hver onsdag er 5. og 6. time (kl. 12:15 - 14:15) undervisningsfri. 

Høstsemester 2011

Studiestart:

 • Alle nye master-, bachelor- og forkursstudenter: tirsdag 16.08.11 (oppstartsuke)
 • Alle øvrige kull (bachelor og master): mandag 22.08.11
 • 3-termin har oppstart mandag 01.08.10

Aktiviteter som kan påvirke undervisningen i ulik grad (med forbehold om endringer):

Tur til Rombaksbotn 

xx.08.11

Introduksjons-/ forberedelseskurs Master 

xx.08.11

Studiemestring og motivasjon for nye studenter - del I

xx.08.11

Studiemestring og motivasjon for nye studenter - del II

xx.08.11

Næringslivsdag 

okt. 2011


 Eksamen / oppmeldingsfrister:

 • Alle eksamensdatoer og oppmeldingsfrister publiseres generelt via web, samt Studentweb i emner hvor studenten er oppmeldt.
 • Ordinær eksamensperiode: uke 48, 49, 50, samt 2 dager i uke 51
 • Eksamensperiode master: Se egen terminplan for master

Vårsemester 2012

Studiestart:

 • Bachelor ingeniør/ økonomi og adm.: mandag 9. januar 2012 (i henhold til publisert timeplan)
 • Mastergradsprogram: mandag 9. januar 2012 (i henhold til timeplan)
 • Studenter som er ute i praksis følger egne vaktlister

Undervisningsfri:

 • I Vinterfestuka er det undervisningsfri onsdagen fra kl 12:00 
 • Påskeferie uke 14
 • Uke 15 er undervisningsfri 
 • Avslutning vårsemester 2012: torsdag 21.06.12 

Eksamen / oppmeldingsfrister:

 • Alle eksamensdatoer publiseres generelt via web, og via Studentweb på emner hvor studenten er oppmeldt til undervisning.
 • Oppmeldingsfrist til ekstraordinær eksamen for avgangsklasser Master (uke 2 - 3): 04.01.12
 • Oppmeldingsfrist til ekstraordinær eksamen for avgangsklasser Bachelor i ingeniørfag (uke 18 - 19): 11.04.12
 • Ordinær eksamensperiode: Uke 22, 23, 24 og første 2 dagene i uke 25.
 • Eksamensperiode master: Se egen terminplan for master

Sommerperiode 2012

Ekstraordinær eksamen (kontinuasjon):

 • Eksamensperiode (kontinuasjon): onsdag 01.08.12 – fredag 10.08.12
 • Frist oppmelding kontinuasjonseksamen i august: 13.07.12
 • Eksamenstidspunkter blir kunngjort i løpet av uke 29

 
Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885