Hovedside / Forskning / FoU grupper / Elektromekaniske systemer /
Meny
Elektromekaniske systemer


Forskningsgruppe innenfor modellering, styring og regulering av elektromekaniske systemer

Medlemmer i gruppen:

Ragnhild Johanne Rensaa, førsteamanuensis, Dr.Scient., matematikk, matematikk fagdidaktikk (leder)

Per-Ole Nyman, professor, Tekn. Dr, reguleringsteknikk

Per Johan Nicklasson, professor, Dr. ing., kybernetikk

Raymond Kristiansen, førsteamanuensis, Dr.ing., kybernetikk 

Gemma Morall Adell, førsteamanuensis, PhD, signalbehandling

Hieu Nguyen, førsteamanuensis, PhD, elektronikk

Trond Østrem, førsteamanuensis, Dr.ing., kraftelektronikk 

Jo Høkedal, førsteamanuensis, Dr.Scient., jordovervåkning

Sharma Parwan, førsteamanuensis, PhD., elektriske motordrifter 

Rune Schlanbusch, førsteamanuensis II, PhD, UiA

Espen Oland, førsteamanuensis II, PhD, UiA 

Torsten Aslaksen, professor II, PhD., UiT

Terje Gjengedal, professor II, PhD., Dr.ing., UMB

Barbro Grevholm, professor II, PhD., UiA

Lars Norum, professor II, dr.ing., NTNU
 
 
Stipendiater og forskere:

Bjarte Hoff, styring av kraftelektronikk

Tom Stian Andersen, styring av ubemannede luftfartøy (UAV)

Annette Fossli Brustad, styring av ubemannede luftfartøy (UAV)

Tor Aleksander Johansen, styring av ubemannede luftfartøy (UAV)


Gruppens forskning foregår innenfor følgende områder:

-Reguleringsteknikk (ulineære systemer og robust regulering)

-Styring av satellitter (enkeltsatellitter, formasjonsflyging)

-Modellering og styring av ubemannede luftfartøy (UAV)

-Kraftelektroniske motorstyringer

-Integrasjon av alternative energikilder i overføringsnett

-Ingeniørstudenters læring i matematikk


Industrielle kontakter:

 • LKAB, Modellering og regulering av pelletiseringsprosess
 • Norsk Romsenter
 • X3m Invent AS
 • Narvik Energi AS
 • Statkraft
 • Statnett
 • Kongsberg Defence Systems
 • Kongsberg Offshore
 • Scancell AS
 • Finnfjord AS
 • Grovfjord mekaniske verksted

Kontaktperson: Ragnhild Johanne Rensaa, E-mail: rjr@hin.no, Tlf. +47 76966304

 
Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885