Hovedside / Forskning / FoU grupper /
Meny
Elektromekaniske systemer


Forskningsgruppe innenfor modellering, styring og regulering av elektromekaniske systemer

Medlemmer i gruppen:
Per Johan Nicklasson, professor, Dr. ing., kybernetikk (leder)
Per-Ole Nyman, professor, Tekn. Dr, reguleringsteknikk
Lars-Petter Lystad, professor, Dr.ing., økonomisk kybernetikk
Jo Høkedal, førsteamanuensis, Dr.Scient., jordovervåkning
Raymond Kristiansen, førsteamanuensis, PhD., kybernetikk
Ragnhild Johanne Rensaa, førsteamanuensis, Dr.Scient., matematikk, signalanalyse
Rune Schlanbusch, førsteamanuensis, PhD., kybernetikk
Waldemar Sulkowski, høgskoledosent, Dr.ing., kraftelektronikk, elektriske motordrifter
Trond Østrem, førsteamanuensis, Dr.ing., kraftelektronikk
Torsten Aslaksen, professor II, PhD., UiT
Terje Gjengedal, professor II, PhD., Dr.ing., UMB
Barbro Grevholm, professor II, PhD., UiA
Lars Norum, professor II, dr.ing., NTNU
 
Post doc:
Sharma Parwan, PhD., elektriske motordrifter
 
Stipendiater:
Bjarte Hoff, kraftelektroniske motordrifter
Espen Oland, styring av ubemannede luftfartøy (UAV)

Gruppens forskning foregår innenfor følgende områder:
-Reguleringsteknikk (ulineære systemer og robust regulering)
-Styring av satellitter (enkeltsatellitter, formasjonsflyging)
-Modellering og styring av ubemannede luftfartøy (UAV)
-Kraftelektroniske motorstyringer
-Integrasjon av alternative energikilder i overføringsnett

Industrielle kontakter:

  • LKAB, Modellering og regulering av pelletiseringsprosess
  • Norsk Romsenter
  • X3m Invent AS
  • Narvik Energi AS
  • Statkraft
  • Statnett
  • Kongsberg Defence Systems
  • Kongsberg Offshore
  • Scancell AS
  • Finnfjord AS

Kontaktperson: Per J. Nicklasson, E-mail: pjn@hin.no, Tlf. +47 48297237

 
Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885