Hovedside / Forskning /
Meny
Forskning og utvikling

FoU-aktivitetene ved Høgskolen i Narvik drives innen en rekke spennende områder. Mer informasjon om dette kan du finne under FoU-områder eller ved å gå inn på de enkelte ansattes web-sider eller FoU-gruppenes websider.

En viktig del av forskningsarbeidene ved høgskolen skjer i forbindelse med doktorgradarbeider. Høgskolen har i mange år hatt nære samarbeid med NTNU, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Luleå bl.a. når det gjelder dr.-utdanning, og i årenes løp har en rekke stipendiater tatt dr.-graden med veiledning av fagpersonell ved HiN.

For tiden arbeider 17 kandidater med sine doktorgrader. Fagområdene spenner fra styring av romfartøy til veiledningspedagogikk for helsepersonell. En oversikt med titler og personer finnes på stipendiater/PhD-studenter.

Styrker teknologisamarbeid i nord

Det nordnorske teknologisamarbeidet styrkes, gjennom delt eierskap og tilførsel av kapital til Norut Narvik AS.

Publisert 15.04.2014 Les mer
Multisenter – forskningssamarbeid for å bedre psykososial helse etter hjerneslag

Fra 31. mars til 2. april deltok sykepleiere fra UNN Narvik og Narvik kommune, to logopeder og flere forskere fra Universitet i Oslo, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Narvik på et opplæringsseminar i psykososial helse etter hjerneslag.

Publisert 04.04.2014 Les mer
Sterk økning i publikasjonspoeng fra HiN-forskere

Listen over antall vitenskapelige publikasjoner og publikasjonspoeng for UH-sektoren er nå oppdatert på nettsidene til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Høgskolen i Narvik øker poengproduksjonen med hele 40,7%.

Publisert 03.04.2014 Les mer

Ledige stillinger


Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885