Hovedside / Forskning /
Meny
Forskning og utvikling

FoU-aktivitetene ved Høgskolen i Narvik drives innen en rekke spennende områder. Mer informasjon om dette kan du finne under FoU-områder eller ved å gå inn på de enkelte ansattes web-sider eller FoU-gruppenes websider.

En viktig del av forskningsarbeidene ved høgskolen skjer i forbindelse med doktorgradarbeider. Høgskolen har i mange år hatt nære samarbeid med NTNU, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Luleå bl.a. når det gjelder dr.-utdanning, og i årenes løp har en rekke stipendiater tatt dr.-graden med veiledning av fagpersonell ved HiN.

For tiden arbeider 17 kandidater med sine doktorgrader. Fagområdene spenner fra styring av romfartøy til veiledningspedagogikk for helsepersonell. En oversikt med titler og personer finnes på stipendiater/PhD-studenter.

Opprettholder vedtak om fremtidig struktur innenfor høyere utdanning

Styret ved Høgskolen i Narvik besluttet i et ekstraordinært styremøte i dag å opprettholde den prioritet som ligger i vedtaket av 10. desember 2014, som innebærer at Høgskolen i Narvik velger å innlede en prosess med Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, med tanke på en fusjon.

Publisert 30.01.2015 Les mer
Fusjon uten HiN

Styret ved NTNU vedtok i dag at de ønsker å slå universitetet sammen med høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag. Høgskolen i Narvik blir dermed ikke en del av den omtalte flercampusmodellen. NTNU blir med dette Norges største universitet med nærmere 38 000 studenter.

Publisert 28.01.2015 Les mer
Antenneinnovasjon ved Høgskolen i Narvik

Antenne utviklet ved Høgskolen i Narvik kan gi billigere bredbånd på bygda.

Publisert 27.01.2015 Les mer

Ledige stillinger


Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885