Hovedside /
  Professoropprykk innen informatikk

Arne Lakså har blitt utnevnt til professor i informatikk med spesialområde geometrisk modellering. Det er med stolthet at vi gratulerer den nyutnevnte professoren!


PROFESSOROPPRYKK: Dekan ved avdeling for teknologi Bjørn Solvang gratulerer professor Arne Lakså med det velfortjente professoropprykket.

Da Arne Lakså tiltrådte som førsteamanuensis ved Sivilingeniørutdanningen i Narvik i 1994 hadde han blant annet bakgrunn innen mekanisk skipsbyggingsindustri, forskning ved SINTEF og konsulentvirksomhet. Siden da har han hatt en framtredende rolle innen avdeling for teknologi med mange ansvarsområder. Blant annet har han vært ansvarlig for oppbyggingen av sivilingeniør/masterutdanningen for data/IT i perioden 1997–1998, vært initiativtaker for etableringen av visualiseringssenteret ved HiN i 2001, vært ansvarlig for utviklingen av GMlib-prosjektet samt at han har utviklet en rekke emner for undervisning.

Arne Lakså er en svært effektiv forsker innen matematikk og informatikk. Han har publisert mer enn 20 vitenskapelige artikler de senere årene. I tillegg har han hatt flere akademiske ledelses- og læringsansvar ved HiN, blant annet som konstituert rektor ved Høgskolen i Narvik. Han har også vært dekan ved avdeling for teknologi.

Der er derfor med stolthet at Høgskolen i Narvik gratulerer den nyutnevnte professoren!

Publisert: 25.03.2014 09:55 av Espen Dalmo

« Tilbake

 
 
Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885