Hovedside / Om HiN / Administrasjon / IT seksjonen / IT-seksjonen /
Meny
IT-seksjonen

Høgskolen har en egen seksjon for IT-tjenester. Ansvarlig for seksjonen er høgskolens IT-leder.

Seksjon for IT-tjenester har ansvar for høgskolens utstyr for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, IKT-utstyr. Med dette forstås nettverk (kabling og nettverkskomponenter), servere, PC-er, sluttbruker- og periferi-utstyr (inkl. skrivere) og generelle programmer (operativsystem og applikasjoner). 

Personalet ved seksjonen har ansvar for brukerstøtte til ansatte og studenter.

Mer informasjon om høgskolens IT-tjeneste

Kontakt oss

IT-seksjonen har sin ekspedisjon i D3160 - like ved heisen i 3. etasje i B-blokka.
For studenter har vi åpningstid mellom kl. 09:00 - 10:00 og 12:30 til 14:30 hver dag.
Vi søker å hjelpe også utover disse tidene, innenfor arbeidstiden, men kan da være opptatt på annet hold.
For kontakt via e-post, bruk adressen ithjelp@hin.no eller ring 769 66660.

Hvis du har problemer med skolens datamaskiner:
Noter hvilket datarom du brukte, hvilken datamaskin du brukte (navnet på hver maskin står på teipen foran på maskinen) og en så spesifikk beskrivelse av problemet som mulig, før du tar kontakt med oss.

NB! IT-seksjonen støtter ikke oppsett/problemer på private datamaskiner.

Fjernhjelp/remote support

 
Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885