Hovedside / Om HiN / Styre, råd og utvalg / Styret /
Meny
Styret

 

Høgskolestyret er skolens øverste myndighet. Høgskolestyret har ansvaret for at virksomheten holder høy kvalitet og drives effektivt i samsvar med lover og regler, rammer og mål gitt av sentrale myndigheter.

Styret skal trekke opp høgskolens strategier og ta avgjørelser i forbindelse med planer for faglig utvikling, intern organisering og økonomiske spørsmål. Styrets møter er åpne.


Valgperiode er fra 1.august 2011 - 31. juli 2015. Departementet har underveis forlenget perioden til å vare ut 2015 på grunn av pågående arbeid med strukturendringer i sektoren.

Styremedlemmer    
Åge Danielsen Styreleder/Ekstern representant Rådgiver hos Rådgiverne, Oslo
Ruben Jensen Ekstern representant Adm.direktør,NESO
Merete Kumle Ekstern representant Lege, Dr med/Forsker/Forskningsveileder,UNN
Wenche Olsen Ekstern representant Avdelingsdirektør Flyplass og Flysikring, Luftfartstilsynet
Bjørn Christian Nilsen Faglige tilsatte Førstelektor
Ragnhild Rensaa Faglige tilsatte Førsteamanuensis
Raymond Kristiansen Faglige tilsatte Førsteamanuensis
Wei Deng Solvang Faglige tilsatte Førsteamanuensis
Bård Arnøy Teknisk/administrativt Rådgiver
Trine Lise Forsaa Studentrepresentant Student
Mathias Stabell Studentrepresentant Student
     
     
Vararepresentanter    
     
Gunnar Hartvigsen Personlig vara for Åge Danielsen Professor, UiTø
Frank Lindberg Personlig vara for Ruben Jensen Førsteamanuensis, UiN
Randi Punsvik Personlig vara for Merete Kumle Ansv.Samfkontakt/myndighetskontakt NetCom
Randi Erlandssen Personlig vara for Wenche Olsen Kommunikasjonsjef/spl.faglig sjef,
Arlene Hall 1. Vara- faglig Høgskolelektor
Bjørn Solvang 2. Vara- faglig Professor
Gunn-Mari Jen 3. Vara- faglig Høgskolelektor
Bjørn Reidar Sørensen 4. Vara- faglig Professor
Anne Gjerløw Vara- teknisk/administrativt

Kontorsjef

Diana Jensen Vara for Trine Lise Forsaa Student
Andreas Jakobsen Vara for Mathias Stabell Student


Rektor er styrets sekretær

Styreperioden er 2011-2015.

 
Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885