Hovedside / Om HiN /
Meny
Om Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Narvik ble opprettet 1. august 1994 gjennom sammenslåing av Narvik ingeniørhøgskole, Sivilingeniørutdanningen i Narvik og Nordland sykepleierhøgskoles avdeling i Narvik.

Høgskolen utdanner sivilingeniører, ingeniører, sykepleiere og økonomer. HiN har 1850 studenter og ca 200 ansatte.

HiN skal være et ledende senter på Nordkalotten innen høyere utdanning og kunnskapsformidling.

VISJON:
Et ledende kunnskapssenter for utvikling i nord


Strategisk plan legger vekt på at forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er en nødvendig og viktig del av virksomheten, og det legges stor vekt på at utdanningene skal være forskningsbaserte og tverrfaglige. Høgskolen har også et stort omfang av ekstern oppdragsvirksomhet.

For å heve kvaliteten og få inspirasjon til fornyelse og videreutvikling i det internasjonale samarbeidet, arbeider Høgskolen i Narvik aktivt med å utvikle kontakter til utdanningsinstitusjoner i andre land og verdensdeler. Det legges vekt på utvekslingsordninger for studenter og tilsatte og på at studentene skal få et variert tilbud om studier og opphold ved utenlandske institusjoner.


På nettsiden Bygg for alle finner du tilgjengelighetsinformasjon om bygningen.

Kontaktinformasjon:

Høgskolen i Narvik
Tlf.: 76 96 60 00
Faks: 76 96 68 19
postmottak@hin.no

 

Besøksadresse:
Lodve Langesgt. 2
Postboks 385
8505 Narvik

E-fakturaadresse:
NO970921885

Fakturaadresse:
Høgskolen i Narvik - fakturamottak
Postboks 372 Alnabru
0614 Oslo

For fakturaer sendt i PDF-format benyttes e-postadressen einvoices.hin@bscs.basware.com

Adresser studiesteder:

Filial Alta
Follumsvei 33
9510 ALTA

Tlf.: 78 45 69 00 
Faks 78 45 69 09
altafilial@hin.no


Studiested Bodø
Universitetet i Nordland
PB 143
Universitetsalléen 11
8049 BODØ

Tlf.: 76 96 69 56


Studiested Mo i Rana
Campus Helgeland
Nytorget 5
8622 MO I RANA
www.campushelgeland.no

Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885