Opprettholder vedtak om fremtidig struktur innenfor høyere utdanning

Styret ved Høgskolen i Narvik besluttet i et ekstraordinært styremøte i dag å opprettholde den prioritet som ligger i vedtaket av 10. desember 2014, som innebærer at Høgskolen i Narvik velger å innlede en prosess med Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, med tanke på en fusjon.

Publisert 30.01.2015 Les mer
Fusjon uten HiN

Styret ved NTNU vedtok i dag at de ønsker å slå universitetet sammen med høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag. Høgskolen i Narvik blir dermed ikke en del av den omtalte flercampusmodellen. NTNU blir med dette Norges største universitet med nærmere 38 000 studenter.

Publisert 28.01.2015 Les mer
Antenneinnovasjon ved Høgskolen i Narvik

Antenne utviklet ved Høgskolen i Narvik kan gi billigere bredbånd på bygda.

Publisert 27.01.2015 Les merHøgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885